tisdag 17 november 2020

Ecoclime Group

Ecoclime Group

Läser lite och lyssnar om Ecoclime, verkar väldigt intressant. Skaplig målsättning att omsätta 9-13 miljarder sek. (Nuvarande 137 msek). Marknad sid 7, 90 miljarder sek 2018. 21:58 in (målsättning 10-15% av marknaden).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1279&v=nB6CYOvAFu4&feature=emb_logo

 

 

Omsättningstillväxt
1 YR 55%
3 YR 51%
5 YR 79%

Takeaways
- Nyligen tillsattes en säljorganisation om 10 personer (tidigare 1).
- Produktlinan har växlats upp för att matcha försäljningsmålen 2021.
- Försäljningen 2021 ser ljus ut (ny order om 100 msek nyligen).

Värderingen är givetvis svår att räkna på men aktien ser förhållandevis billig ut med tanke på tillväxten.

EV/EBITDA 21, i jämförelse har Nibe EV/EBITDA 35.

Företaget står på 3 ben.

- Fastighetsautomationen är det ben som jag är mest osäker på vad som gör deras tjänst unik.

- Inomhusklimat tillskrivs de patenterade plattorna i taket som ger ett jämnt inomhusklimat.

- Cirkulär energi tillskrivs återvinning av spillvattnet.

 

Några estimat för caset.

Jag noterar att Carlsquare har något högre estimat än mina egna, hur man än vrider och vänder på detta ser det ut som att en oerhörd acceleration i tillväxten är på gång.

https://www.carlsquare.com/sv/uppfoljning-ecoclime-stark-orderingang-for-fastighetsautomation/

2019 dec Strategiskt förvärv av H-Gruppen.

I linje för att kunna erbjuda sina tjänster inkl installation förvärvas H-Gruppen en koncern som har erfarenhet inom energisystem, ventilation och VVS.
(Tre bolag med en tot omsättning 70 msek).

https://www.di.se/pressreleaser/2019/12/02/ecoclime-ecoclime-forvarvar-h-gruppen/

 

Den nya strategin sattes i drift 2017, sedan dess har bolaget vuxit från 39 msek i omsättning till 137 msek. Bolaget lär passera 150 msek i år.

  

Några spännande take aways framöver

- Kommande satsningar på exportmarknaden

- Bli en del av EUs klimatsatsning om SEK 10 biljoner den kommande 10 årsperioden

- Omsätt 500 msek år 2021 (ej troligt??)


ECCB äger 20% av aktierna i Bioeco Technologies AB som i sin tur äger Cintoc AB. Förvärvet utfördes 1 juli 2019.
Cintoc är ett skogsmaskinföretag som har fått stöd av EU 48 msek, för att utveckla en ny skogsmaskin.

Företaget ska använda medlen till att utveckla en ny metod och en ny maskin som ska klara av att avverka träd med väldigt smala stammar. Träd, som normalt inte är lönsamma i skogsbruket, förvandlas till biomassa, som blir allt med efterfrågat tack vare sin miljövänlighet.

 

Ecoclime Group har en option om att förvärva ytterligare 31% av aktierna inom två år för 15,5 msek.

Bioeco startade ursprungligen som ett forskningsprojekt men har sedan mitten 2019 nått en kommersiell mognad.

Tillväxten startar alltså under 2020.
Detta genom avtalade leveranser av energiråvara värda 28 msek under 2019 till Umeå Energi & Sthlm Exergi.
Totalt köper svensk fjärrvärmeverk råvara för 20 miljarder per år.

VD:n för Clintoc är Fredrik Lundberg.
Lundberg har närmare tre decenniers erfarenhet från skogsmaskinsbranschen, bland annat som vd på Vimek. Cintoc har även anställt en platschef för produktionsenheten i Storuman och ytterligare en konstruktör.

Det har varit svårt för skogsbruket att få lönsamhet i sena röjningar och tidiga gallringar, vilket lett till lägre resultat vid slutavverkning. Den nya tekniken kommer att göra konfliktbestånd ekonomiskt lönsamma att avverka.

Enligt analyser utförda vid Skogforsk leder detta koncept till en 30-procentig kostnadsreduktion för klenstammens hela värdekedja.

Intresse finns bl a från Finland och Ryssland. Initialt kommer dock fokuset ligga på hemmamarknaden.

 

 

Summering
I Ecoclime verkar det finnas en del dolda värden som för närvarande växlar upp från forskningsprojekt/uppstart till kommersiell försäljning.

Detta syns bl a i den nya säljorganisationen om 10 personer (1), målsättningen för 2021 & investeringar i produktlinan


 

lördag 22 augusti 2020

Swedencare Analys

     Swedencare

$SECARE

Swedencare är ett djurhälsovårds företag som utvecklar och säljer OTC premium produkter. Bland annat ProDen, PlaqueOff. Företaget säljer i mer än 50 länder.

Finansiella tal Q1-Q2 2020


- Nettoomsättningen uppgick till 69 740 TSEK (60 926 TSEK), motsvarande en ökning om 14%

- Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 8%

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 16 385 TSEK (19 335 TSEK),
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13 761 TSEK (15 769 TSEK)

- Resultat per aktie beräknat på 15 851 431 aktier 0,86 SEK (0,97 SEK)

VD har ordet

Såsom Jenny förutspådde i vår Q1-rapport blev andra kvartalet mycket påverkat av Covid-19 i form av
karantän, stängda butiker och veterinärkliniker i olika omfattning världen över. Det blev därför en hel del
förskjutningar på order och försäljning för vår del.

Att vi kom in med en liten omsättningsökning är starkt då
april och maj var klart påverkade och osäkerheten var stor.

Trots en fortsatt stor påverkan världen över kan
vi se att våra kunder aktiverat sig i en mycket högre utsträckning på senare tid.

I kvartalet stod juni för över 40% av vår försäljning
och försäljningen från våra dotterbolag visar att den starka trenden
fortsätter i juli varför jag ser med tillförsikt på andra halvan av
2020.

Väsentliga händelser Q2


Swedencare AB (publ) förvärvar verksamhet av ledande amerikanskt bolag inom djurhälsovårdsprodukter.
Swedencare AB (publ) utser Håkan Lagerberg till VD efter strategiskt förvärv.


Swedencare AB (publ) genomför en riktad nyemission om 1 500 000 aktier och tillförs härigenom
cirka 133 miljoner kronor, som efter emissionskostnader på 4,6 MSEK gav ett nettotillskott på 129 MSEK,
för att finansiera det amerikanska verksamhetsförvärvet.

Vi lyckades slutföra affären den 1 juli, ett förvärv som förändrar framtiden för
Swedencare, en sk. ”game changer”, enligt min bedömning. Vi får genom förvärvet
en kanal till över 10 000 veterinärkliniker av vilka en väldigt stor del inte är kunder till oss idag och vi får en verksamhet och management-team som inte bara kommer
att utveckla Stratford som ett dotterbolag utan även bidra till Swedencares tillväxt världen över.

Stratford har även ett intressant produktsortiment som kompletterar och utökar vårt utbud inom olika delar, varav deras dermatologiprodukter kommer att vara
särskilt intressanta att lansera i vårt distributionsnätverk världen över

Således kommer deras tillskott till Swedencare att synas ordentligt i vår nästa kvartalsrapport som jag naturligtvis redan nu ser fram emot att få presentera!

Swedencare har CA 10 sek i likvida medel per aktie i dagsläget.
Geografisk Fördelning


De största marknaderna år 2020 är USA med 32%, därefter följt av delar av Europa 27% och sedan UK/Irland med 21%.

Jämfört med år 2019 så ser vi att USA och Asien (exkl Kina) har vuxit kraftigt. Sverige samt resten av Europa har vuxit med 1%.

Den bäst säljande produktlinjen är ProDen PlaqueOff som växer med 15% Q2 och uppgår till 85% (78%) av koncernens omsättning.