Fortsätt till huvudinnehåll

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

Analys av Balco

Analys utav Balco Företagsnamn Balco har ett väldigt tråkigt namn och låter inte särskilt intressant. Detta tycker jag är perfekt, då kvalificerar sig bolaget till Lynch´s teorier om ett "Boring Company". Se sida 130 i One up on Wall Street.

Image


Marknaden Balco utför byggprojekt på ROT marknaden. Deras kunder är privata fastighetsbolag, Bostadsföreningar mfl. Hela marknaden omsätter 30 miljarder/år. Balco äger CA 20% utav marknaden i norden. Marknaden för renovering utav balkonger växer om 3,5%/år.

Konkurrenter Marknaden är oerhört fragmenterade, CA 50% utav marknaden ägs utav små aktörer. Några utav de stora konkurrenterna är Solar Lux (Tysk konkurrent), & Lumo. Dock så utför Lumo enbart inglasningar.

Vad utmärker Balco?
Balco erbjuder en innovativ renoveringslösning som är hållbar ekonomisk och miljömässigt. En traditionell betongrenovering utav balkonger håller i CA 15 år och kan max göras 2 gånger. Efter detta måste den rivas.
Balco metoden håller i 90 år och sänker energikostnaden för fastigheten.
Betvingad Renovering Renoveringarna är betvingade, renoveras inte balkongerna vid flagnande färg, sprickor, frostspräningar etc så stängs dem ned på grund utav osäkerheten.

Hur hittar Balco kunder? Balco letar upp sin kund och introducerar sin produkt. Balco utför projekten i en samverkansentreprenad/total entreprenad där dem erbjuder sin hjälp till konsumenten med kalkyler, bankkontakter (Balco har vid tillfällen fått igenom affärer med sina bankkontakter som annars hade gått i stöpet).

    
Pilotskolan?
Ledningen äger aktier i bolaget i intervaller om 2-7 msek, några nyanställda ansikten från 2019 äger inga aktier. Min åsikt om ägarbilden är att tillräckligt stor del av ledningen äger aktier för att jag ska känna mig trygg.

Eftersatt renoveringsbehov Renoveringsbehovets tillväxt har längre varit överlägsen den faktiska renoveringsmöjligheten hos aktörerna på marknaden. Dvs underlaget för renoveringsbehov är betydligt större än marknadsaktörer.

Ekonomi! Nedan värden är baserat på 5 årstillväxt. Sales 16%/år EPS 39%/år Equity 11%/år FCF 25%

Estimat Värderingsmodellen som används är enligt boken Buffetolgy beräknat på 15% tillväxt i omsättning år 2019 till 2024, år 2025-2029 minskar tillväxten till 12%. Margin of Safety 20% Framtida PE 16


Värderingsmodellen som används är enligt boken Buffetolgy beräknat på 10yr FV=258 kr Nu Kurs=94,90 kr Avkastning 16%/år (Dividend ej inräknat).

Checklista
Nedan värden bockas i om dem är lika med eller bättre. (X) ROE 15% < (X) ROI 15% < (X) EPS 15 < (X) Vinst de senaste 5 åren? (X) D/E 0,5 > (X) Current Ratio 1,5 <

Sammanfattningsvis Jag är oerhört imponerad utav Balco och tror extremt mycket på deras helhetslösning för fastigheter, i en otrygg renoveringsmarknad skapar dem trygghet och förtroende hos sina kunder. Nyckelordet är mervärde och kundnytta. Fundamentan talar för Balco då behovet är stort och de har hittat en nisch som inte är en het trend med många nya aktörer som dyker upp dagligen. Jag tror att de kan få växa tryggt och vara rätt ensamma som stor aktör på denna marknaden i flera år framöver.

Kommentarer

  1. Hej, Bra analys. Fråga, hur får du fram siffror på en marknad. dvs i detta fallet att marknaden uppskattningsvis växer med 3,5%. Detta är ett frågetecken jag länge har suktat efter att reda ut då det kommer hjälpa mig betydligt med min portfölje. Tacksam för svar.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m

Kambi Analys

$Kambi Kambi Analys Kambi (210 KR) Kambi är en ledande och oberoende underleverantör av ovanstående. Kambi växte ursprungligen fram ur Kindred och börsnoterades år 2103.  Vad erbjuder Kambi? Kambi erbjuder primärt sin tjänst åt live betting, men på senare år har dem även börjat erbjuda sin tjänst till fysiska spelbutiker. Skalbarhet Hur tjänar dem pengar? Kambi tjänar sina pengar såvitt jag förstår via en ersättningsmodell enligt följande. 10% av insättning, minus vinst, minus skatt. Intjäningsförmåga Kambi har sedan år 2014 gått med vinst. Vinstmarginalen har legat kring 10% under 7 år. Kambi återinvesterare mycket av det intjänade kapitalet vilket påverkar resultatbilden, under tidigare år har Kambis vinstmarginal varit högre än i dagsläget. På sikt kan Kambi förhoppningsvis förbättra marginalerna ytterligare.  Konkurrenter Kambis affärsidé är inte på något vis unik det finns flera aktörer några av dessa har jag klippt in nedan. Huvudkonkurrenten är SBTech, det är dem som dominerar m