Fortsätt till huvudinnehåll

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

Evolution Gaming Omsättningspotential

Idag tog jag mig friheten att analysera företaget EVO och dess omsättningspotential 10 år framöver för att analysera om tillväxten 50% i omsättning är möjlig, och hur stor marknadsandel dem äger globalt då. Dessvärre är den faktan som är mest djupgående från 2018 så procentandelar, omsättningstalen och liknande är inte helt korrekta mot dagens siffror utan ger snarare en anvisning.


Den globala spelmarknaden, (Betting, Lotter, Kasino m.m) omsatte år 2018 $449 miljarder. År 2022 esimterar analytikerna att marknaden ska uppgå till $565 miljarder (CAGR 5,9%).
Lotter är den största marknaden med 46,1% eller $207 miljarder. Förväntad CAGR 6,9% Kasinomarknaden delas sedan in i offline, online och VR. År 2018 uppgick offline kasinon till 94% utav omsättningen. Det snabbast växande segmentet är VR som har en CAGR på 22%.

Asia-Pacific är den största marknaden för spel med 32,7%. Därefter följer Nord Amerika och sedan väst Europa. Afrika och Asia-Pacific är de marknader som förväntas växa snabbast med CAGR 7,7% och 7,9%. Därefter förväntas Sydamerika och öst Europa växa snabbast med 6% CAGR. Några utav de största aktörerna är China Sports Lottery, China Welfare Lottery, Sociedad Estatal Loteras y Apuestas del Estado S.A., Las Vegas Sands Corporation, Japan Takarakuji lottery, and Galaxy Entertainment Group Limited

Sveriges marknad (betting, kasino, lotter m.m) 2019 Omsättning 24,8 miljarder SEK (EVO Andel 15%) 2018 Omsättning 23,4 miljarder SEK (EVO Andel 11%) Europeiska marknad (Live Kasino) 2019 Omsättning 21,59 miljarder SEK (EVO Andel 18%) 2018 Omsättning 15,57 miljarder SEK (EVO Andel 16%) Live Kasino marknaden i Europa växer med 39% year on year. År 2017 till 2018 växte marknaden med 24%. Online Spelmarknaden växte med 11%. Summa summarum så huserar EVO på live kasinomarknaden som växer betydligt snabbare än spelmarknaden som helhet. Marknaden Nordamerika & Kanada 2019 Omsättning 1,8 miljarder SEK (EVOs Andel 12%) 2018 Omsättning 1,27 miljarder SEK Marknaden här är väldigt liten, de enda delstaterna som tillåter Live Casino är New Jersey & Pennsylvania. I Kanda är det enbart ett par få aktörer som erbjuder live kasino. EVO anger i sin årsrapport 2019 att de bedömer att deras marknadsandel uppgår till över 50% och växer fortsatt. Vad driver tillväxten? 1. Internet penetrationen 2. Marknaden som tidigare har varit reglerade upphör att vara reglerade. 3. Billigare telefoner med användarvänliga appar för onlinespel. (Se källa år 2019 kom 44% av intäkterna från telefoner).
Kan tillväxten om 50% fortsätta? Det är en del faktorer som talar för detta, dessa försöker jag bena ut. 1. EVO kan öka andelen i Europa (50% av marknaden). Kan detta öka? Ja med offensiva förvärv te.x som NetEnt.
2. Den största marknaden är Asia-Pacific, 32,7% av marknaden är Asia-Pacific, nästan 50% av marknaden utgörs av lotter. Detta resulterar i att intäkterna från betting & kasino I Asia-Pacific uppgår till $79 miljarder 2018. Omräknat med 7,9% CAGR till år 2020 är deras marknad värd $92 miljarder I EVOs årsrapport 2019 anger dem att omsättningen från Asien uppgår till $0,05 miljarder (13,5% av tot omsättning). Dessvärre har jag ej fått fram siffror på hur stor andel av de $92 miljarder som sedan är live kasino, men potentialen att växa är oavsett väldigt stor.
3. Marknaden i USA är reglerad men växer, JPMorgan Chase tror att år 2025 kommer 20 stater i USA att tillåta live kasinon. (OBS TROR!) EVO har bara 12% av denna marknaden.
4. Live Kasino marknaden växer explosionsartat på egen hand. Vilket innebär att om EVO håller kvar sina marknadsandelar växer deras intäkter enormt bara utav detta. 5. EVOs affärsidé är otroligt skalbar och kostnadseffektiv.

Vad talar emot då? 1. Ny aktörer kan erövra marknadsdelar. 2. Länder reglerar marknaderna vilket straffar EVO. 3. Estimaten är helt fel. 4. Jorden går under eller vad som helst.

EVO Omsätter idag $0,48 miljarder. Med en tillväxt om 40% år 2020-2025 och därefter 30% 2026-2030 hamnar deras omsättning på $13,77 miljarder år 2030. Här får ni en bild som visar andelen av totala marknaden som de i så fall äger.Här har ni mina estimat för EVO. OBS, att estimera något 10 år framöver är riktigt svårt, i synnerhet när tillväxten är såpass stor som EVOs. Men som stöd för estimaten har jag ovan text som påvisar en enorm tillväxt framöver. Marknaden är att likna med IOT i tillväxt.Jag kan ha helt fel i estimaten, och detta är på något vis inte en köprek utan snarare en form utav försök till att förstå vad som driver värderingen i EVO och vad potentialen i framtiden kan vara. I tweet nr 18 tog jag upp de riskerna jag ser för EVO. Med som hedge för fel i estimaten har jag sänkt tillväxten till 40 & 30% detta trots att tillväxten ligger på 50%. Jag har även en säkerhetsmarginal som tar bort 20% av FV om 10 år. Detta för att minimera fel. Såsom med alla estimat och FV är det inga exakta siffror som preciserar det exakta värdet i framtiden utan det är snarare en riktlinje gällande vad EVO kan vara värda.


Kort och gott är jag bullish på EVO och kommer nog att försöka investera runt 20 tkr nästa vecka, vilket innebär att jag kan anses som bias, detta trots att jag har försökt hålla mig objektiv. I synnerhet med nuvarande kurssvacka om 15%.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m

Kambi Analys

$Kambi Kambi Analys Kambi (210 KR) Kambi är en ledande och oberoende underleverantör av ovanstående. Kambi växte ursprungligen fram ur Kindred och börsnoterades år 2103.  Vad erbjuder Kambi? Kambi erbjuder primärt sin tjänst åt live betting, men på senare år har dem även börjat erbjuda sin tjänst till fysiska spelbutiker. Skalbarhet Hur tjänar dem pengar? Kambi tjänar sina pengar såvitt jag förstår via en ersättningsmodell enligt följande. 10% av insättning, minus vinst, minus skatt. Intjäningsförmåga Kambi har sedan år 2014 gått med vinst. Vinstmarginalen har legat kring 10% under 7 år. Kambi återinvesterare mycket av det intjänade kapitalet vilket påverkar resultatbilden, under tidigare år har Kambis vinstmarginal varit högre än i dagsläget. På sikt kan Kambi förhoppningsvis förbättra marginalerna ytterligare.  Konkurrenter Kambis affärsidé är inte på något vis unik det finns flera aktörer några av dessa har jag klippt in nedan. Huvudkonkurrenten är SBTech, det är dem som dominerar m