Fortsätt till huvudinnehåll

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

Kambi Analys

$Kambi
Kambi Analys

Kambi Group - Wikipedia

Kambi (210 KR)
Kambi är en ledande och oberoende underleverantör av ovanstående.

Kambi växte ursprungligen fram ur Kindred och börsnoterades år 2103. Vad erbjuder Kambi?

Kambi erbjuder primärt sin tjänst åt live betting, men på senare år har dem även börjat erbjuda sin tjänst till fysiska spelbutiker.

Skalbarhet

Hur tjänar dem pengar?
Kambi tjänar sina pengar såvitt jag förstår via en ersättningsmodell enligt följande.
10% av insättning, minus vinst, minus skatt.


Intjäningsförmåga
Kambi har sedan år 2014 gått med vinst.
Vinstmarginalen har legat kring 10% under 7 år.

Kambi återinvesterare mycket av det intjänade kapitalet vilket påverkar resultatbilden, under tidigare år har Kambis vinstmarginal varit högre än i dagsläget. På sikt kan Kambi förhoppningsvis förbättra marginalerna ytterligare. 

Konkurrenter
Kambis affärsidé är inte på något vis unik det finns flera aktörer några av dessa har jag klippt in nedan. Huvudkonkurrenten är SBTech, det är dem som dominerar marknaden. En annan konkurrent är företagen med interna oddsavdelningar, såsom  vi har fastställt tidigare i detta inlägg är detta kostsamt men det ger bettingbolaget en frihet i sin prissättning, kundupplevelsen och i sitt erbjudande. 


Framtidsutsikter för betting marknaden i USA.
I maj 2018 föll ett domslut som lyfte ett nästan 30 årigt förbud mot sportbetting. Ansvaret överlämnades nu istället åt respektive stat huruvida sportbetting ska eller inte ska vara legaliserat i staten. På den korta tiden utav 18 månader (års rapport 2019) har 20 stater tillåtit sportbetting. (Enligt en separat sida som jag har funnit anges det att enbart 17 stater tillåter sportsbetting).
Det som också talar för Kambi är att de satsar hårt på denna marknaden under 2019 etablerade dem ett lokalt kontor i Philadelphia. 
På ett investeringsevent sponsrat utav Morgan Stanley, uppskattade personal från MGM Resorts, Hard Rock och Mohegan Sun att USA marknadens totala omsättning år 2025 förväntas nå $7-8 miljarder. År 2019 omsatte denna $833 miljoner. Detta är alltså en potentiell ökning om 1000% på fem år enbart i USA.

Morgan Stanley  presenterar på samma event ett bullish case där samtliga stater i USA har legaliserat sportbetting förväntas marknaden kunna omsätta $15 miljarder, worst case scenariot är om bara 22 delstater deltar så förväntas marknaden omsätta $2,5 miljarder. Även i worst case scenariot är detta en ökning om CA 300% vilket är en markant ökning hur man än vänder och vrider på det.

Indian Gaming Regulatory Act of 1988

Denna folkgrupp är intresserade utav att erbjuda sportsbetting och Kambi har idag avtal på plats med Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) i Connecticut och Seneca Gaming Corporation i staten New York.

I Kaliforninen och Florida har stammarna skapat en koalition och tagit initiativ för att skapa ett form av statligt monopol där dem äger ensamrätt på sportbetting i staten. I och med att Kambi redan har lyckats ingå avtal med två etablerade aktörer har dem bevisligen en modell som lämpas och uppskattas av stammarna. 


Framtidsutsikter för hela globala marknaden
Tittar vi istället på den globala marknaden förväntas denna växa med ett CAGR om 11% år 2020-2024, tillväxten blir $144,44 miljarder på den globala marknaden. 


Riskfaktorer
1. Kambis tillväxt förlitar sig på deras förmåga att utveckla och sälja konkurrenskraftiga produkter och tjänster. I och med att marknaden mognare kan konkurrenter och prispress som påverkas marginalerna påverka Kambi negativt.

2. En stor faktor för Kambis potentiella tillväxt är USA, om USA inte tillåter sportsbetting i flera stater påverkar detta givetvis tillväxten i Kambi.

3. Länders lokala regler kan påverka Kambi negativt med kostnader för nya regelverk eller dylikt.

4. Omvärldsfaktorer kan påverka sportbetting (COVID19).

Pilotskolan
Tio av tio i ledningen äger aktier i varierande storlek. Detta är väldigt betryggande för mig som investerare.

Finansiella Nyckeltal


Historisk Tillväxt
Omsättningen har under de senaste fem åren i snitt ökat med 23,67%.
EPS (vinst per aktie) har ökat med 60,27% de senaste fem åren i snitt dock så har företagets EPS de senaste åren minskat. Värt att ha i åtanke är att Kambi satsar stort på tillväxt vilket påverkar vinstmarginalen för företaget.
Equity ökar med 25,36% de senaste fem åren.
FCF ökar med 42,68% de senaste fem åren.


Konservativt Estimat
Med ovanstående tillväxt som grund har jag följande estimat för företaget.
Tillväxten i omsättningen antas år 2020-2024 uppgå till 20%, år 2025-2029 avtar tillväxten och går ner mot 10% istället.
Vinstmarginalen bedöms kunna stiga uppemot 15% allt eftersom att Kambi mognar. 
Detta resulterar i ett FV på 349 kr dvs en uppsida om 66% från dagens kurs.


Bullish Estimat
Tillväxten i omsättningen år 2020-2024 landar på 23% vilket är i linje med nuvarande femårs utveckling för Kambi. år 2025-2029 krymper tillväxten men inte allt för mycket, den hamnar på 20% i våra estimat. 
Vinstmarginalen bedöms fortsatt landa på 15% allt eftersom att Kambi mognar. 
Detta resulterar i ett FV på 611 kr dvs en uppsida om 190% från dagens kurs.OBS, vid räknande på FV (Future Value) tillämpar jag alltid en margin of safety om 20%. Dvs för ovanstående FV kurser ska 20% dras av vilket sänker avkastningen. Detta är en form av hedge mot vår egen dumhet. 


Sammanfattning
Kambi är ett attraktivt case, min enda tveksamhet är hur tillväxten kan hålla i. USA marknaden öppnar upp och spelmarknaden globalt växer generellt vilket talar för att bullish estimatet bör kunna falla ut i framtiden. Med bullish estimatet är Kambi ett väldigt attraktivt case även med en margin of safety. Vid det konservativa estimatet med en margin of safety faller investeringen platt och ger inte en tillräckligt god avkastning över tio år. 

Ett alternativ kan vara att ta en mellanväg dvs ett FV på 480 vilket i så fall ger en avkastning om 182% på 10 år vilket är ruskigt bra. 

Min spontana tanke är att Kambi kan ge den våghalsige investeraren en belöning i framtiden. 


Disclaimer
Jag kan ha fel och det som presenteras i detta inlägg är enbart fakta, tankar, åsikter och funderingar. Estimaten kan således vara fel, jag har bara vädrat min åsikt. Detta ska inte ses som en köprek eller liknande utan detta är bara en enklare genomgång av företaget, livslängden på spel osv.

Jag äger inga aktier i dagsläget.

Källa


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m