torsdag 30 juli 2020

Storytel Analys

Analys utav Storytel


Image
Etablerade i åtta länder

Tillväxt i globala ljudboksmarknaden
Under det kommande decenniet förväntar sig Storytel att den globala ljudboksmarknaden kommer att växa med cirka 15% årligen - från 40 miljarder kronor till 200 miljarder kronor - och att Storytel kommer att ha en tvåsiffrig global marknadsandel.

2020 Q2 uppgick antalet betalande abonnenter till 1,250,000. Det långsiktiga målet fram till 2023, som presenterades på Storytels Kapitalmarknadsdag i Stockholm den 14 januari, är att bibehålla en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) för abonnentstocken på 40%, och visa
fyra miljoner betalande abonnenter och når en intäktsnivå för streamingen på omkring 5 miljarder kronor under 2023.


Ekonomisk tillväxt
I detta urklippet ser vi att Storytel ökar omsättningen & share holder equity. Vi ser även att företaget inte är lönsamma.

Image


På en femårs period har företaget ökat omsättningen med 67% i snitt.
Share Holder Equity har ökat med 83% i snitt de senaste 5 åren. (EPS och CF4O är felaktigt redovisade).

Image


Estimat
Tillväxttakten mellan år 2019-2024 antas vara 25%. Därefter 16% till 2029. Företaget är inte lönsamma så för att få ett FV använder jag P/S.


Image

(För att få ett hum om företagets vinst år 2025 har jag antagit att Storytel gör en vinst på 10% utav omsättningen per aktie, sedan har jag antagit att PE talet är 40. Dessa estimaten är i vanlig ordning rätt osäkra, och det är bättre att titta på P/S.

Via det här estimaten får jag ett FV på 617 kr (-20% margin of safety) år 2029. Vid datumet för analysen 2020-07-05 står Storytels aktiekurs i 190kr. Uppsidan är på runt 224% eller 22% årligen. Avkastningen baserat på PS talet är aningen bättre.

Konkurrenter
Givetvis finns det konkurrenter såsom Bookbeat och Audible te.x. Dock så är min tes att marknaden är stor och Storytel är redan idag en stor aktör som är att räkna med, (att likna med Spotify som etablerade sig tidigt). Det som skiljer Storytel och gör dem unika mot Audible te.x är att Storytel erbjuder ljudböcker på det lokala språket samt ger dig en obegränsad mängd böcker att lyssna på till en relativt låg månadskostnad. Audible erbjuder böcker på engelska och du betalar för respektive bok.


Sammanfattat
Kort och gott ser jag fram emot resan med Storytel. Givetvis är detta ingen köprek och ni ska givetvis göra er egna analys och värdering. Detta är enbart mina egna tankar om företaget. Analysen är även BIAS, jag äger aktier i Storytel och har gjort det under en tid.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Swedencare Analys

       Swedencare $SECARE Swedencare är ett djurhälsovårds företag som utvecklar och säljer OTC premium produkter. Bland annat ProDen, Plaqu...