Fortsätt till huvudinnehåll

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

24SevenOffice Analys

24SevenOffice
Ticker: 247


24SevenOffice (29,50 kr) handlas på Spotlight Stock Market.


24SevenOffice är en aktör som verkar på den nordiska marknaden och levererar affärssystem till små samt medelstora företag via molnbaserade affärslösningar. Bolaget har varit en av pionjärerna inom molnbaserade affärssystem i Europa. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. Huvudmålgruppen är redovisningsbyråer och företag från 5 till 500 anställda.

I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, lager, och logistik, projektstyrning och tidsredovisning, allt integrerat i en lösning.

24SevenOffice Scandinavia-koncernen bildades den 2 augusti 2017 for att skapa en organisation som skal bearbeta den nordiska marknaden. Målet er att bli en ledande aktör inom SaaS ERP i Norden.

Systemet används idag av 53.000 bolag i Norden.24SevenOffice ERPTvingat affärssystem

Tjänsten som 24SevenOffice tillhandahåller är en tvingad tjänst för företag som bedriver verksamhet måste bland annat ha redovisningssystem, fakturasystem, tillgång till CRM-system, projektledning, tidredovisning etc. Detta innebär att även om ett företag tvingas att skära ned på personalkostnader, lokalhyror, bilar och övrig OH kostnad så kommer de fortsatt att abonnera på 24SevenOffices tjänster, utan tjänsten kan de inte bedriva sin verksamhet.

Fördelen för 24SevenOffice är att det då finns en såkallad betalningsvilja, 24SevenOffice blir den sista produkten i ledet som läggs ned i ett företag som stöter på motgångar.

En annan liknelse som möjligtvis är enklare att förstå som privatperson är att det sista som en privatperson slutar att betala är på hemmet. Människan ifråga behöver någonstans att bo och vara trygg således säger personen upp prenumerationstjänster, slutar att lyxkonsumera och äta ute innan de slutar att betala på sin bostad. AI Assistent
En konkurrensfördel som 24SevenOffice har gentemot Briox, Visma och Fortnox är deras AI assistent. 
Nedanstående text går att läsa direkt på 24SevenOffices hemsida.

"24SevenOffice är det första nordiska företaget att erbjuda bokföring med Artificiell intelligens. Teknologin automatiserar en stor del av den traditionella processen runt fakturaflöden, attestering och bokföring. Den ger speciellt stor fördel och tidsbesparing för företag med stora fakturavolymer, som idag spenderar mycket tid på manuell hantering."

Jag personligen arbetar inte med bokföring och har inte provkört deras produkt i praktiken, från de videos som finns på deras hemsida och på Youtube ser det däremot väldigt smidigt ut.

Briox, Fortnox eller Visma erbjuder som sagt inte denna tjänst. Detta gör däremot Bokio som är en gratistjänst, vi kommer senare i analysen att gå in något djupare på konkurrenterna.Budgivare drar tillbaka budet
2019-10-15 mottog 24SevenOffice ett indikativt förvärvserbjudande som värderade hela företaget till 1,1 miljarder kronor eller 19,90 kronor per aktie. Aktien stängde på 13,75 kronor för dagen. Parten som presenterade budget är till dagens datum fortsatt okänd, styrelsen ansåg dock budget för lågt för att kunna rekommendera en försäljning..


Ökad tillväxt efter COVID-19?

Följande går att läsa i 2020 Q1 rapporten under stycket VD Kommentar: Jag tror att företag som nu upplever att deras system inte är tillgängliga utanför kontoret, kommer att byta till molnbaserade system. De kommer efter krisen dessutom ta sig tid att vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att byta till mer effektiva och automatiserade ERP-system. En följd av coronapandemin kan bli en ökning i efterfrågan på lösningar, som digitaliserar och effektiviserar bolag och stärker dem inför framtiden. 


Min syn på VD:ns kommentar är konkursser efter COVID-19. 24SevenOffice är givetvis känslig för det faktumet att företag går i konkurs, går företag i konkurs så stryps intäkterna för 24SevenOffice in. Frågan är egentligen vad som väger tyngst av de två olika faktorerna, antalet potentiella nya tillkommande kunder som söker en molnbaserad lösning eller antalet företag som går i konkurs? Detta är en fråga utan svar för närvarande, och vi ser nog först effekterna utav COVID-19 om ett år eller liknande. I Q2 rapporten, Q3 rapporten och Q4 rapporten kommer det börja klarna allt eftersom givetvis, men det faktiska utfallet kommer att dröja. 


Tillväxt eller lönsamhet?

Lönsamhet före tillväxt 2020 mars, i 2020 Q1 rapporten informerade 24SevenOffice oss om att de ändrar strategi från tillväxt som tidigare har varit fokusområdet till att istället sikta på lönsamhet. Motiveringen är just COVID-19, 24SevenOffice styrelse och ledning nämner att en av effekterna av COVID-19 är att företag drar ned på personalkostnader, omsättningar minskar och att företag går i konkurs vilket i sin tur påverkar framtidsutsikterna för 24SevenOffice.

Det går däremot att läsa följande text i 2020 Q1 rapporten, "De negativa effekterna på tillväxten blir troligen på kort sikt måttliga eftersom 24SevenOffice både effektiviserar sin verksamhet och sänker sina kostnader."

Trots nedskärningen och fokus på lönsamhet verkar det finns en  optimism i ökad tillväxt fortsatt.

2020 maj valde 24SevenOffice att göra en nyemission om 5 000 000 aktier vilket tillförde bolaget 110 miljoner kronor, detta är en utspädning om 8%. Vad jag har kunnat hitta på internet finns ingen förklaring till vad 24SevenOffice avser att göra med det tillförda kapitalet. I en Nordnet podd uppladdad på Youtube där Alexander Gustafsson intervjuar Tin förvaltarna Erik Sprinchorn och Carl Armfelt nämner Tin herrarna att nyemissionen innebär en stor möjlighet för framtida förvärv och ökad tillväxt, mer än så har jag ej funnit. Förmodat kan vi få mer information om vad bolaget avser att göra med kapitalet i Q2 rapporten 26 augusti.

Oavsett hur man än vänder och vrider på detta har 24SevenOffice varit lönsamma tidigare, men har sedan inriktat sig på tillväxt före lönsamhet då marknaden växer. Vid COVID-19 starten ändrade företaget inriktning mot lönsamhet, några månader senare görs en nyemission och sedan kan man se Tin förvaltarna som deltog i nyemissionen som pratar om nyförvärv. (Det kan givetvis vara ett antagande från Tinförvaltarna, men dem var med och investerade kapital och  har givetvis fått ställa de önskade frågorna direkt till styrelsen i företaget och lär därav ha information som vi ej besitter.)


21:40 in i videon går dem igen 24SevenOffice. Jag rekommenderar er att gå in och lyssna igen detta då Erik Spinchorn och Carl Armfelt är oerhört intressanta att lyssna på.
Förvärv Optin Bank

2020-08-07 publicerades en nyhet där det framgick att 24SevenOffice har köp 9,9% av aktierna i Option Bank och har en option på att köpa 10% till. Vid ett förfarande där 24SevenOffice tecknar 10% av aktierna finns det möjlighet att banken byter namn till 24SevenBank.

24SevenOffice erbjuder redan idag sina kunder en bankmodul med fakturaköp och lån. 24SevenOffice menar på att ägandet och samarbetsavtalet mellan 24SevenOffice och Option Bank kommer underlätta ytterligare integration av tjänster såsom betaltjänster under PSD2.

I sammarbete mellan  24SevnOffice och Option bank kommer de att sikta på att erbjuda produkter som är närakopplad till redovisning, fakturering, kortbetalning av fakturor och möjligheten att förlänga betalningen av fakturor.

Kort och gott anser jag detta förvärv bra då det utökar utbudet för 24SevenOffices produkter och det skapar mer intäkter och en inlåsningseffekt.
Inlåsningseffekt (vallgrav?)
En faktor som är bra för verksamheten är inlåsningseffekten, när du väl har ett bokföringssystem kommer du inte byta, att byta ett bokföringssystem kostar både pengar och tid vilket företaget helst slipper undan. Värt att ha i åtanke är att det många gånger är revisorn som påverkar företaget i valet av bokföringsystem. 


Konkurrenter
Som de flesta av er förmodligen känner till finns det ett par konkurrenter och tjänsten är inte alls unik på något vis. Bland annat finns Fortnox, Briox, Bokio och Visma. 
I denna analys var jag tveksam till om Bokio var värda att nämna i och med deras bristande omsättning och vinst, men då dem växer rätt stadigt valde jag att ta med dem.


Logga in i Fortnox


Inriktar sig på svenskamarknaden och dem har ett större fokus på småföretag. 24SevenOffice inriktar sig på något större företag.
Fortnox finans (sälj fakturor slipp risken med att vänta, te.x vid dålig likviditet)
Fortnox försäkring, företaget redovisar ej separata omsättningssiffror för respektive ben som de står på dessvärre.

Omsättning: 611 msek.
Antal kunder: 328 000
ARPC (Average Revenue Per Customer/mån): 160 kr

Fördelar: Inarbetad aktör med många kunder och en välfungerande produkt som kunderna gillar.
Nackdelar: (Om en nackdel, AI teknik saknas. Mer och mer arbeten automatiseras via AI teknik, här brister Fortnox.)

Briox


Inriktar sig på Finland, Estland, Lettland och Litauen. 
Briox heter tidigare FINT som tidigare hete Fortnox International. Företaget är fristående från Fortnox.

Omsättning: 12,4 msek.
Antal kunder: 5272
ARPC (Average Revenue Per Customer/mån): 65 kr

Fördelar: De äger en bra produkt som Fortnox bevisligen har lyckats etablera i Sverige. Den bör således även kunna fungera önskvärt i Finland, Estland, Lettland och Litauen.
Nackdelar: Än så länge har tillväxten stått och stampat och tillväxten har inte tilltagit.

yt3.ggpht.com/a-/ACSszfFYhoytbiyGsFBsxHkLfK3n-_...

Visma levererar programvara som förenklar och digitaliserar affärsprocesser inom såväl privat som offentlig sektor. Visma finns i hela Norden, i Benelux, Centraleuropa och i Östeuropa. Vi är ett av Europas ledande programvaruföretag.

Omsättning 2017: 8,537 miljarder NOK.
Antal kunder: Över 400 000
ARPC (Average Revenue Per Customer/mån): Finns inget redovisat och det är för svårt att beräkna

Fördelar: Stor aktör som företag känner till, riktar in sig på större företag såvitt jag förstår.
Nackdelar: En redan rätt stor aktör tillväxten bör vara bättre hos en mindre aktör. 

Bokio - Gratis bokföringsprogram, fakturering och löneprogram


Bokios tjänst förenklar fakturahantering, lön, uppföljning av utlägg och mer därtill. En allt-i-ett-lösning som hjälper företagare att manövrera de ofta krångliga ekonomiska aspekterna av att driva eget. Sedan 2015 har Bokio växt till över 50 anställda på huvudkontoret och över 90 000 företag använder tjänsten i Sverige och Storbritannien.

Omsättning 2018: under 4 msek (årets resultat -16 msek)
Antal användare: Över 90 000
ARPC (Average Revenue Per Customer/mån): Finns inget redovisat och det är för svårt att beräkna. (Vid te.x 4 000 000/90 000/12=ARPC 3,7 kr per användare.)

Fördelar: Gratis produkt som ligger rätt i tid, det attraherar mindre företag som startar med grundutbudet som är gratis och sedan lägger till produkter allt eftersom de växer.
Nackdelar: Företaget gör en enorm förlust i förhållande till deras storlek, av de 90 000 användarna framgår det inte hur många som är betalande användare. Det är svårt att få kunder som redan har fått delvis av produkten gratis att börja betala en månadsavgift. 


24Sevenoffice - Europas första molnbaserade affärssystem ...


24SevenOffice i jämförelse
Omsättning: 158 msek
Antal kunder: Över 53 000
ARPC (Average Revenue Per Customer/mån): 792 kr

Fördelar: Produkten har en någorlunda annorlunda inriktning är Fortnox dvs något större kunder. 24SevenOffice erbjuder även en AI assistent som förenklar för brukaren.
Nackdelar: Svår marknad att slå sig in på med redan etablerade aktörer. Flera företag är redan inlåsta hos Fortnox eller Visma, för att locka ur dem från "inlåsningseffekten" behöver 24SevenOffice erbjuda något unikt till företaget eller revisorerna. 24SevenOffice pris/tjänst jämförelse mot Fortnox

Tjänsterna är svåra att jämföra rakt upp och ner då de innehåller olika moduler men i jämförelse är 24SevenOffice billigare till en början för att sedan bli dyrare. 


Genomgång av tillväxten

Omsättning
De senaste tre åren så har omsättningen vuxit med 118%/år.
Omsättning
Mätt från 2019 Q1 till 2020Q1 har kundantalet vuxit med 30%.

Min åsikt är att tillväxten är attraktiv, antalet kunder ökar explosionsartat, kan detta fortsätta i några år framöver kommer företaget vara en riktigt intressant investering.


Pilotskolan


Två av två personer i ledningen äger aktier, i vanlig ordning är det betryggande då ledningen alltid är närmare kapitalet och dagliga driften i företaget än vad vi som investerare kan förväntas vara.1 495 216 Aktier

842 194 AktierFramtida Estimat

Konservativa Estimat

År 2020-2025 räknar jag med en tillväxt om 30% i omsättningen jag har inte lagt någon värdering i vinsten, detta till trots att 24SevenOffice i 2020 Q1 rapporten nämner att de siktar på lönsamhet. Jag anser det för svårt att estimera vad vinstmarginalen kan tänkas ligga på för procent. 

År 2026-2030 räknar jag med en sämre tillväxt om 10%. Vinstmarginalen hamnar  på 24%. (Detta är samma vinstmarginal som Fortnox har).

Med dessa estimaten hamnar vi på ett FV om 65 sek (-20% margin of safety). Jag ser alltså en uppsida om runt 120% från nuvarande kurs. I vanlig ordning kan mina estimat anses för konservativa, men anledningen till de konservativa estimaten är att fallhöjden blir betydligt lägre vid misstag i estimaten. 

Hänsyn har ej tagits till utspädningen om 8%, jag räknar med att effekten av det tillkomna kapitalet kommer kvittera ut utspädningseffekten på estimaten i form av förvärv och kostnadseffektiviseringar. 


Risker för verksamheten

1. Omvärldseffekter såsom COVID-19 med konkurrser. Går företagen i konkurs minskar andelen kunder som 24SevenOffice kan erbjuda sin tjänst till.
2. Stor konkurrens, såsom jag antyder finns det flera konkurrenter, som företag måste du erbjuda något unikt för att attrahera kunder i en konkurrenskraftig marknad.
3. Tillväxt innebär en tro på framtiden, vi kan e j förutse framtiden såvitt vi vet kan tillväxten falla platt imorgon och då är avkastningen horribel.Kort sammanfattat då...
Hela världen rör sig mer och mer mot en digitalisering, dvs digitaliseringstrenden. Hela världen rör sig även mer och mer mot AI teknik som hjälper oss genom att hålla nere kostnaderna och snabba upp processer. Det är här som 24SevenOffice briljerar, via deras algoritmer kan AI Assistenten hjälpa revisorerna och företagskunderna med bokföring effektivare.

Det finns ett antal konkurrenter, de två som ligger närmast är nog Bokio (AI tekniken) dock ser jag inte dem som en konkurrent för närvarande, men de kan givetvis växa till att bli en i framtiden. Den största och mest tydliga konkurrenten är Fortnox givetvis. 

Det finns potential till avkastning men resan kommer att vara guppig och fylld med hinder.

Företaget siktar på någon form av mellanväg mellan lönsamhet och tillväxt. Dvs tillväxt med lönsamhet. Det är viktigt att vi som investerare granskar kommande Q2 rapport för  mer information om den tänkta vägen framåt.
Det är även av intresse för oss att se hur kundtilltsrömmningen fortsätter med tanke på COVID19. Har denna bromsat helt, bromsat delvis eller fortsatt i samma takt?Disclaimer...
Jag kan ha helt fel i mina estimat givetvis, detta är en konst och inte en vetenskap således har en liten justering en stor påverkan övertid. Jag äger  aktier i 24SevenOffice, CA 300 st. Detta är enbart mina tankar, åsikter och funderingar som presenteras i rent inspirationssyfte. 

Analysen skrevs 2020-08-02.https://www.youtube.com/watch?v=JbTTK5_V_mI (sparpodden Nordnet Alexander Gustafsson intervjuar Tin förvaltarna)

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m

Kambi Analys

$Kambi Kambi Analys Kambi (210 KR) Kambi är en ledande och oberoende underleverantör av ovanstående. Kambi växte ursprungligen fram ur Kindred och börsnoterades år 2103.  Vad erbjuder Kambi? Kambi erbjuder primärt sin tjänst åt live betting, men på senare år har dem även börjat erbjuda sin tjänst till fysiska spelbutiker. Skalbarhet Hur tjänar dem pengar? Kambi tjänar sina pengar såvitt jag förstår via en ersättningsmodell enligt följande. 10% av insättning, minus vinst, minus skatt. Intjäningsförmåga Kambi har sedan år 2014 gått med vinst. Vinstmarginalen har legat kring 10% under 7 år. Kambi återinvesterare mycket av det intjänade kapitalet vilket påverkar resultatbilden, under tidigare år har Kambis vinstmarginal varit högre än i dagsläget. På sikt kan Kambi förhoppningsvis förbättra marginalerna ytterligare.  Konkurrenter Kambis affärsidé är inte på något vis unik det finns flera aktörer några av dessa har jag klippt in nedan. Huvudkonkurrenten är SBTech, det är dem som dominerar m