Fortsätt till huvudinnehåll

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

Swedencare Analys

     Swedencare

$SECARE

Swedencare är ett djurhälsovårds företag som utvecklar och säljer OTC premium produkter. Bland annat ProDen, PlaqueOff. Företaget säljer i mer än 50 länder.

Finansiella tal Q1-Q2 2020


- Nettoomsättningen uppgick till 69 740 TSEK (60 926 TSEK), motsvarande en ökning om 14%

- Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 8%

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 16 385 TSEK (19 335 TSEK),
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13 761 TSEK (15 769 TSEK)

- Resultat per aktie beräknat på 15 851 431 aktier 0,86 SEK (0,97 SEK)

VD har ordet

Såsom Jenny förutspådde i vår Q1-rapport blev andra kvartalet mycket påverkat av Covid-19 i form av
karantän, stängda butiker och veterinärkliniker i olika omfattning världen över. Det blev därför en hel del
förskjutningar på order och försäljning för vår del.

Att vi kom in med en liten omsättningsökning är starkt då
april och maj var klart påverkade och osäkerheten var stor.

Trots en fortsatt stor påverkan världen över kan
vi se att våra kunder aktiverat sig i en mycket högre utsträckning på senare tid.

I kvartalet stod juni för över 40% av vår försäljning
och försäljningen från våra dotterbolag visar att den starka trenden
fortsätter i juli varför jag ser med tillförsikt på andra halvan av
2020.

Väsentliga händelser Q2


Swedencare AB (publ) förvärvar verksamhet av ledande amerikanskt bolag inom djurhälsovårdsprodukter.
Swedencare AB (publ) utser Håkan Lagerberg till VD efter strategiskt förvärv.


Swedencare AB (publ) genomför en riktad nyemission om 1 500 000 aktier och tillförs härigenom
cirka 133 miljoner kronor, som efter emissionskostnader på 4,6 MSEK gav ett nettotillskott på 129 MSEK,
för att finansiera det amerikanska verksamhetsförvärvet.

Vi lyckades slutföra affären den 1 juli, ett förvärv som förändrar framtiden för
Swedencare, en sk. ”game changer”, enligt min bedömning. Vi får genom förvärvet
en kanal till över 10 000 veterinärkliniker av vilka en väldigt stor del inte är kunder till oss idag och vi får en verksamhet och management-team som inte bara kommer
att utveckla Stratford som ett dotterbolag utan även bidra till Swedencares tillväxt världen över.

Stratford har även ett intressant produktsortiment som kompletterar och utökar vårt utbud inom olika delar, varav deras dermatologiprodukter kommer att vara
särskilt intressanta att lansera i vårt distributionsnätverk världen över

Således kommer deras tillskott till Swedencare att synas ordentligt i vår nästa kvartalsrapport som jag naturligtvis redan nu ser fram emot att få presentera!

Swedencare har CA 10 sek i likvida medel per aktie i dagsläget.
Geografisk Fördelning


De största marknaderna år 2020 är USA med 32%, därefter följt av delar av Europa 27% och sedan UK/Irland med 21%.

Jämfört med år 2019 så ser vi att USA och Asien (exkl Kina) har vuxit kraftigt. Sverige samt resten av Europa har vuxit med 1%.

Den bäst säljande produktlinjen är ProDen PlaqueOff som växer med 15% Q2 och uppgår till 85% (78%) av koncernens omsättning.