Fortsätt till huvudinnehåll

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

Tankar kring Norweigan Air Shuttle

Norweigan Air Shuttle
Ticker: NAS

Under de senaste månaderna har jag läst en hel del köpanalyser på aktieforum som Aktierakter. Lyckligtvis har inte samma typer av analyser presenterats på Finans Twitter vilket kan tala för att kvalitén på Finans Twitter är något högre än Aktierakter.


Norwegian Air Shuttle – Logos Download

Jag kan inte låta bli att skriva några tankar om alla personer som försöker fånga de fallande knivarna kallat Norweigan Air Shuttle.


Aktiekursen i kursgrafen är inte korrigerad jämfört med spliten som har blivit till i och med alla nyemissioner. Sedan 2018 har det emitterats nya aktier i samma takt som Venzuelas ekonomi går åt skogen.

Lägg därtill att nuvarande ny emissioner ej är redovisade i summeringen hos Börsdata. År 2020 uppgår antalet aktier till 3,65 miljarder!


År 2018 var det 42,49 miljoner aktier. Nu är det närmare 3,65 miljarder. Dvs det är en ohygglig utspädning. Dvs nuvarande aktiekurs omräknat (snittpriset för 2018) motsvarar år 2018 en kurs om 85 nok. En mer korrekt uträkning baserat på snittkursen 2018-12 dvs när nyemissionen var utförd resulterar i att kursen från 2018-12 som var 173 nok motsvarar 2 nok idag med nuvarande utspädning.


År 2019 stod snitt börsvärdet i 12 miljarder nok med CA 128 miljoner aktier. Omräknat till dagens utspädning med nya aktier motsvarar detta en aktiekurs om 4,48 nok.
Lägg därtill att ovan redovisning om aktiekursen 4,48 nok är missvisande då det är "snitt aktiekursen". Denna är ju högre än vad den egentligen borde vara.

Tänk er 12 månader, och under 8 månader är värdet 100/månad. Månad 9 blir det en utspädning 1:10 så månad 9, 10, 11 och 12 är värdet per enhet 10/månad.

Totalen blir 100X8=800 (för de första 8 månaderna)
Sedan blir totalen för resterande 4 månader 10X4=40
800+40=840
Dela på antalet månader 840/12=70

Alltså helt missvisande med en "snittkurs".

Mer rättvisande är kursen från förra året CA 40 nok. Omräknat till dagens utspädning är 2019 kursen "40 nok"=1,4 nok.


Detta är ett sjunkande skepp, mitt tips till er alla, håll er undan!


Jag var rätt aktiv i flertal diskussioner under kraschen i mars-maj, jag försökte avråda personer i diverse forum och förklara läget med utspädningen. Däremot var personerna som jag diskuterade med mindre intresserade av att lyssna och ta åt sig. Kommentarer som "vi hörs nästa år då bjuder jag på en kall öl när mina pengar har 10X" eller kommentarer som detta är ett långsiktigt case. Tänk dig kursen om 24 månader, minst 100 nok!!!


Då till min slutliga fråga, varför huserar man runt på diverse forum om man är så trångsynt att man ej är beredd att ändra åsikt när fakta presenteras mitt framför ögonen på en? Min tes är att man förmodligen har en övertro på sig själv, istället för att inse sina egna brister tror personerna i fråga att dem är den bästa investeraren som har vandrat på denna jord.


Tragiskt nog såhär i efterhand är det många av småspararna som står kvar på perrongen med sina Norweigan aktier som tappar i värde. Jag har sett vissa som uppger siffror som -60%. Trots detta fyller flera av dessa investerare på, då det bara är en tidsfråga innan kursen vänder.

Detta leder mig in på nästa psykologiska aspekt, istället för att acceptera nederlaget går dem ännu djupare in i sin egna påhittade lögn.


Kort och gott. 

- Var öppna för andras åsikter, var villig att ta åt er kritik om era investeringar. Förhoppningsvis kan ni undvika misstag på vägen. 

- Om ett misstag har begåtts, stänga positionen. Sälj aktien och utvärdera vad som gick fel. Köp absolut inte mer aktier dvs gå inte djupare in i ditt egna misslyckade.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m

Kambi Analys

$Kambi Kambi Analys Kambi (210 KR) Kambi är en ledande och oberoende underleverantör av ovanstående. Kambi växte ursprungligen fram ur Kindred och börsnoterades år 2103.  Vad erbjuder Kambi? Kambi erbjuder primärt sin tjänst åt live betting, men på senare år har dem även börjat erbjuda sin tjänst till fysiska spelbutiker. Skalbarhet Hur tjänar dem pengar? Kambi tjänar sina pengar såvitt jag förstår via en ersättningsmodell enligt följande. 10% av insättning, minus vinst, minus skatt. Intjäningsförmåga Kambi har sedan år 2014 gått med vinst. Vinstmarginalen har legat kring 10% under 7 år. Kambi återinvesterare mycket av det intjänade kapitalet vilket påverkar resultatbilden, under tidigare år har Kambis vinstmarginal varit högre än i dagsläget. På sikt kan Kambi förhoppningsvis förbättra marginalerna ytterligare.  Konkurrenter Kambis affärsidé är inte på något vis unik det finns flera aktörer några av dessa har jag klippt in nedan. Huvudkonkurrenten är SBTech, det är dem som dominerar m