Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från november, 2020

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m

Ecoclime Group

Ecoclime Group Läser lite och lyssnar om Ecoclime, verkar väldigt intressant. Skaplig målsättning att omsätta 9-13 miljarder sek. (Nuvarande 137 msek). Marknad sid 7, 90 miljarder sek 2018. 21:58 in (målsättning 10-15% av marknaden). https://www.youtube.com/watch?time_continue=1279&v=nB6CYOvAFu4&feature=emb_logo     Omsättningstillväxt 1 YR 55% 3 YR 51% 5 YR 79% Takeaways - Nyligen tillsattes en säljorganisation om 10 personer (tidigare 1). - Produktlinan har växlats upp för att matcha försäljningsmålen 2021. - Försäljningen 2021 ser ljus ut (ny order om 100 msek nyligen). Värderingen är givetvis svår att räkna på men aktien ser förhållandevis billig ut med tanke på tillväxten. EV/EBITDA 21, i jämförelse har Nibe EV/EBITDA 35. Företaget står på 3 ben. - Fastighetsautomationen är det ben som jag är mest osäker på vad som gör deras tjänst unik. - Inomhusklimat tillskrivs de patenterade plattorna i taket som ger ett jämnt inomhusklimat. - Cirkulär energi tillskrivs åte