tisdag 17 november 2020

Ecoclime Group

Ecoclime Group

Läser lite och lyssnar om Ecoclime, verkar väldigt intressant. Skaplig målsättning att omsätta 9-13 miljarder sek. (Nuvarande 137 msek). Marknad sid 7, 90 miljarder sek 2018. 21:58 in (målsättning 10-15% av marknaden).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1279&v=nB6CYOvAFu4&feature=emb_logo

 

 

Omsättningstillväxt
1 YR 55%
3 YR 51%
5 YR 79%

Takeaways
- Nyligen tillsattes en säljorganisation om 10 personer (tidigare 1).
- Produktlinan har växlats upp för att matcha försäljningsmålen 2021.
- Försäljningen 2021 ser ljus ut (ny order om 100 msek nyligen).

Värderingen är givetvis svår att räkna på men aktien ser förhållandevis billig ut med tanke på tillväxten.

EV/EBITDA 21, i jämförelse har Nibe EV/EBITDA 35.

Företaget står på 3 ben.

- Fastighetsautomationen är det ben som jag är mest osäker på vad som gör deras tjänst unik.

- Inomhusklimat tillskrivs de patenterade plattorna i taket som ger ett jämnt inomhusklimat.

- Cirkulär energi tillskrivs återvinning av spillvattnet.

 

Några estimat för caset.

Jag noterar att Carlsquare har något högre estimat än mina egna, hur man än vrider och vänder på detta ser det ut som att en oerhörd acceleration i tillväxten är på gång.

https://www.carlsquare.com/sv/uppfoljning-ecoclime-stark-orderingang-for-fastighetsautomation/

2019 dec Strategiskt förvärv av H-Gruppen.

I linje för att kunna erbjuda sina tjänster inkl installation förvärvas H-Gruppen en koncern som har erfarenhet inom energisystem, ventilation och VVS.
(Tre bolag med en tot omsättning 70 msek).

https://www.di.se/pressreleaser/2019/12/02/ecoclime-ecoclime-forvarvar-h-gruppen/

 

Den nya strategin sattes i drift 2017, sedan dess har bolaget vuxit från 39 msek i omsättning till 137 msek. Bolaget lär passera 150 msek i år.

  

Några spännande take aways framöver

- Kommande satsningar på exportmarknaden

- Bli en del av EUs klimatsatsning om SEK 10 biljoner den kommande 10 årsperioden

- Omsätt 500 msek år 2021 (ej troligt??)


ECCB äger 20% av aktierna i Bioeco Technologies AB som i sin tur äger Cintoc AB. Förvärvet utfördes 1 juli 2019.
Cintoc är ett skogsmaskinföretag som har fått stöd av EU 48 msek, för att utveckla en ny skogsmaskin.

Företaget ska använda medlen till att utveckla en ny metod och en ny maskin som ska klara av att avverka träd med väldigt smala stammar. Träd, som normalt inte är lönsamma i skogsbruket, förvandlas till biomassa, som blir allt med efterfrågat tack vare sin miljövänlighet.

 

Ecoclime Group har en option om att förvärva ytterligare 31% av aktierna inom två år för 15,5 msek.

Bioeco startade ursprungligen som ett forskningsprojekt men har sedan mitten 2019 nått en kommersiell mognad.

Tillväxten startar alltså under 2020.
Detta genom avtalade leveranser av energiråvara värda 28 msek under 2019 till Umeå Energi & Sthlm Exergi.
Totalt köper svensk fjärrvärmeverk råvara för 20 miljarder per år.

VD:n för Clintoc är Fredrik Lundberg.
Lundberg har närmare tre decenniers erfarenhet från skogsmaskinsbranschen, bland annat som vd på Vimek. Cintoc har även anställt en platschef för produktionsenheten i Storuman och ytterligare en konstruktör.

Det har varit svårt för skogsbruket att få lönsamhet i sena röjningar och tidiga gallringar, vilket lett till lägre resultat vid slutavverkning. Den nya tekniken kommer att göra konfliktbestånd ekonomiskt lönsamma att avverka.

Enligt analyser utförda vid Skogforsk leder detta koncept till en 30-procentig kostnadsreduktion för klenstammens hela värdekedja.

Intresse finns bl a från Finland och Ryssland. Initialt kommer dock fokuset ligga på hemmamarknaden.

 

 

Summering
I Ecoclime verkar det finnas en del dolda värden som för närvarande växlar upp från forskningsprojekt/uppstart till kommersiell försäljning.

Detta syns bl a i den nya säljorganisationen om 10 personer (1), målsättningen för 2021 & investeringar i produktlinan


 

Ecoclime Group

Ecoclime Group Läser lite och lyssnar om Ecoclime, verkar väldigt intressant. Skaplig målsättning att omsätta 9-13 miljarder sek. (Nuvarande...