Fortsätt till huvudinnehåll

Bostadsköpet är din bästa investering

  Bostad som investering I flertal böcker har jag läst att din bostad är din bästa investering någonsin och att de flesta, till och med de riktigt oerfarna investerarna lyckas även med denna investeringen om de har lite is i magen och bor i bostaden i några år. Jag håller med dem om detta, din bostad är ditt bästa köp någonsin. Prisutvecklingen i Sverige Prisutvecklingen på bostadsmarknaden kan få stora effekter på hela samhällsekonomin. Det visar inte minst finanskrisen, som bröt ut 2008 (läs här) . I många länder hade bostadspriserna då stigit kraftigt under ett antal år. De stigande priserna förde med sig en ökad skuldsättning bland hushållen. Även i Sverige ökade skuldsättningen under denna period. I princip går det att utläsa två parallella trender mot ökad skuldsättning och stigande bostadspriser ända sedan slutet av 1990-talet. Det har dock funnits perioder då prisuppgångarna varit mer måttliga, exempelvis mellan 2007 och 2014. Även sedan slutet på 2017 syns sådana tendenser. Bo

Ecoclime Group

Ecoclime Group

Läser lite och lyssnar om Ecoclime, verkar väldigt intressant. Skaplig målsättning att omsätta 9-13 miljarder sek. (Nuvarande 137 msek). Marknad sid 7, 90 miljarder sek 2018. 21:58 in (målsättning 10-15% av marknaden).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1279&v=nB6CYOvAFu4&feature=emb_logo

 

 

Omsättningstillväxt
1 YR 55%
3 YR 51%
5 YR 79%

Takeaways
- Nyligen tillsattes en säljorganisation om 10 personer (tidigare 1).
- Produktlinan har växlats upp för att matcha försäljningsmålen 2021.
- Försäljningen 2021 ser ljus ut (ny order om 100 msek nyligen).

Värderingen är givetvis svår att räkna på men aktien ser förhållandevis billig ut med tanke på tillväxten.

EV/EBITDA 21, i jämförelse har Nibe EV/EBITDA 35.

Företaget står på 3 ben.

- Fastighetsautomationen är det ben som jag är mest osäker på vad som gör deras tjänst unik.

- Inomhusklimat tillskrivs de patenterade plattorna i taket som ger ett jämnt inomhusklimat.

- Cirkulär energi tillskrivs återvinning av spillvattnet.

 

Några estimat för caset.

Jag noterar att Carlsquare har något högre estimat än mina egna, hur man än vrider och vänder på detta ser det ut som att en oerhörd acceleration i tillväxten är på gång.

https://www.carlsquare.com/sv/uppfoljning-ecoclime-stark-orderingang-for-fastighetsautomation/

2019 dec Strategiskt förvärv av H-Gruppen.

I linje för att kunna erbjuda sina tjänster inkl installation förvärvas H-Gruppen en koncern som har erfarenhet inom energisystem, ventilation och VVS.
(Tre bolag med en tot omsättning 70 msek).

https://www.di.se/pressreleaser/2019/12/02/ecoclime-ecoclime-forvarvar-h-gruppen/

 

Den nya strategin sattes i drift 2017, sedan dess har bolaget vuxit från 39 msek i omsättning till 137 msek. Bolaget lär passera 150 msek i år.

  

Några spännande take aways framöver

- Kommande satsningar på exportmarknaden

- Bli en del av EUs klimatsatsning om SEK 10 biljoner den kommande 10 årsperioden

- Omsätt 500 msek år 2021 (ej troligt??)


ECCB äger 20% av aktierna i Bioeco Technologies AB som i sin tur äger Cintoc AB. Förvärvet utfördes 1 juli 2019.
Cintoc är ett skogsmaskinföretag som har fått stöd av EU 48 msek, för att utveckla en ny skogsmaskin.

Företaget ska använda medlen till att utveckla en ny metod och en ny maskin som ska klara av att avverka träd med väldigt smala stammar. Träd, som normalt inte är lönsamma i skogsbruket, förvandlas till biomassa, som blir allt med efterfrågat tack vare sin miljövänlighet.

 

Ecoclime Group har en option om att förvärva ytterligare 31% av aktierna inom två år för 15,5 msek.

Bioeco startade ursprungligen som ett forskningsprojekt men har sedan mitten 2019 nått en kommersiell mognad.

Tillväxten startar alltså under 2020.
Detta genom avtalade leveranser av energiråvara värda 28 msek under 2019 till Umeå Energi & Sthlm Exergi.
Totalt köper svensk fjärrvärmeverk råvara för 20 miljarder per år.

VD:n för Clintoc är Fredrik Lundberg.
Lundberg har närmare tre decenniers erfarenhet från skogsmaskinsbranschen, bland annat som vd på Vimek. Cintoc har även anställt en platschef för produktionsenheten i Storuman och ytterligare en konstruktör.

Det har varit svårt för skogsbruket att få lönsamhet i sena röjningar och tidiga gallringar, vilket lett till lägre resultat vid slutavverkning. Den nya tekniken kommer att göra konfliktbestånd ekonomiskt lönsamma att avverka.

Enligt analyser utförda vid Skogforsk leder detta koncept till en 30-procentig kostnadsreduktion för klenstammens hela värdekedja.

Intresse finns bl a från Finland och Ryssland. Initialt kommer dock fokuset ligga på hemmamarknaden.

 

 

Summering
I Ecoclime verkar det finnas en del dolda värden som för närvarande växlar upp från forskningsprojekt/uppstart till kommersiell försäljning.

Detta syns bl a i den nya säljorganisationen om 10 personer (1), målsättningen för 2021 & investeringar i produktlinan


 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Embracer Group Analys

Embracer Group  $ EMBRAC B Föredetta THQ Nordic och numera kallat Embracer Group är belägna i Karlstad. Under namnet Embracer Group återfinns över 160 olika IP's. (IP= Intellectual Property, det är egentligen ett uttryck som används utav spelutvecklare som förklarar att här har vi ett spel, som ingen annan kan skapa för att vi tillverkade det först) Senaste förvärvet - Saber Interactive Under mitten på februari år 2020 förvärvade Embracer Group företaget Saber Interactive. Saber Interactive är en ledande spelutvecklare och utgivare med mer än 600 anställda fördelade på sex kontor. Under 2019 realiserade Saber Interactive cirka 105 miljoner USD i intäkter och 62 miljoner USD i EBIT. Lars Wingefors kommentar. Saber har varit på vår radar länge tack vare deras långa historik med kontinuerligt högkvalitativt arbete. Deras ambitiösa steg mot självfinansierade projekt under senare år har varit särskilt imponerande, i synnerhet World War Z, som sålt mer än tre miljoner titlar. Medan Saber

Storytel Analys

Analys utav Storytel Etablerade i åtta länder Tillväxt i globala ljudboksmarknaden Under det kommande decenniet förväntar sig Storytel att den globala ljudboksmarknaden kommer att växa med cirka 15% årligen - från 40 miljarder kronor till 200 miljarder kronor - och att Storytel kommer att ha en tvåsiffrig global marknadsandel. 2020 Q2 uppgick antalet betalande abonnenter till 1,250,000. Det långsiktiga målet fram till 2023, som presenterades på Storytels Kapitalmarknadsdag i Stockholm den 14 januari, är att bibehålla en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) för abonnentstocken på 40%, och visa fyra miljoner betalande abonnenter och når en intäktsnivå för streamingen på omkring 5 miljarder kronor under 2023. Ekonomisk tillväxt I detta urklippet ser vi att Storytel ökar omsättningen & share holder equity. Vi ser även att företaget inte är lönsamma. På en femårs period har företaget ökat omsättningen med 67% i snitt. Share Holder Equity har ökat med 83% i snitt de senaste 5 åren.

Kambi Analys

$Kambi Kambi Analys Kambi (210 KR) Kambi är en ledande och oberoende underleverantör av ovanstående. Kambi växte ursprungligen fram ur Kindred och börsnoterades år 2103.  Vad erbjuder Kambi? Kambi erbjuder primärt sin tjänst åt live betting, men på senare år har dem även börjat erbjuda sin tjänst till fysiska spelbutiker. Skalbarhet Hur tjänar dem pengar? Kambi tjänar sina pengar såvitt jag förstår via en ersättningsmodell enligt följande. 10% av insättning, minus vinst, minus skatt. Intjäningsförmåga Kambi har sedan år 2014 gått med vinst. Vinstmarginalen har legat kring 10% under 7 år. Kambi återinvesterare mycket av det intjänade kapitalet vilket påverkar resultatbilden, under tidigare år har Kambis vinstmarginal varit högre än i dagsläget. På sikt kan Kambi förhoppningsvis förbättra marginalerna ytterligare.  Konkurrenter Kambis affärsidé är inte på något vis unik det finns flera aktörer några av dessa har jag klippt in nedan. Huvudkonkurrenten är SBTech, det är dem som dominerar m