Fortsätt till huvudinnehåll

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m

Ecoclime Group

Ecoclime Group

Läser lite och lyssnar om Ecoclime, verkar väldigt intressant. Skaplig målsättning att omsätta 9-13 miljarder sek. (Nuvarande 137 msek). Marknad sid 7, 90 miljarder sek 2018. 21:58 in (målsättning 10-15% av marknaden).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1279&v=nB6CYOvAFu4&feature=emb_logo

 

 

Omsättningstillväxt
1 YR 55%
3 YR 51%
5 YR 79%

Takeaways
- Nyligen tillsattes en säljorganisation om 10 personer (tidigare 1).
- Produktlinan har växlats upp för att matcha försäljningsmålen 2021.
- Försäljningen 2021 ser ljus ut (ny order om 100 msek nyligen).

Värderingen är givetvis svår att räkna på men aktien ser förhållandevis billig ut med tanke på tillväxten.

EV/EBITDA 21, i jämförelse har Nibe EV/EBITDA 35.

Företaget står på 3 ben.

- Fastighetsautomationen är det ben som jag är mest osäker på vad som gör deras tjänst unik.

- Inomhusklimat tillskrivs de patenterade plattorna i taket som ger ett jämnt inomhusklimat.

- Cirkulär energi tillskrivs återvinning av spillvattnet.

 

Några estimat för caset.

Jag noterar att Carlsquare har något högre estimat än mina egna, hur man än vrider och vänder på detta ser det ut som att en oerhörd acceleration i tillväxten är på gång.

https://www.carlsquare.com/sv/uppfoljning-ecoclime-stark-orderingang-for-fastighetsautomation/

2019 dec Strategiskt förvärv av H-Gruppen.

I linje för att kunna erbjuda sina tjänster inkl installation förvärvas H-Gruppen en koncern som har erfarenhet inom energisystem, ventilation och VVS.
(Tre bolag med en tot omsättning 70 msek).

https://www.di.se/pressreleaser/2019/12/02/ecoclime-ecoclime-forvarvar-h-gruppen/

 

Den nya strategin sattes i drift 2017, sedan dess har bolaget vuxit från 39 msek i omsättning till 137 msek. Bolaget lär passera 150 msek i år.

  

Några spännande take aways framöver

- Kommande satsningar på exportmarknaden

- Bli en del av EUs klimatsatsning om SEK 10 biljoner den kommande 10 årsperioden

- Omsätt 500 msek år 2021 (ej troligt??)


ECCB äger 20% av aktierna i Bioeco Technologies AB som i sin tur äger Cintoc AB. Förvärvet utfördes 1 juli 2019.
Cintoc är ett skogsmaskinföretag som har fått stöd av EU 48 msek, för att utveckla en ny skogsmaskin.

Företaget ska använda medlen till att utveckla en ny metod och en ny maskin som ska klara av att avverka träd med väldigt smala stammar. Träd, som normalt inte är lönsamma i skogsbruket, förvandlas till biomassa, som blir allt med efterfrågat tack vare sin miljövänlighet.

 

Ecoclime Group har en option om att förvärva ytterligare 31% av aktierna inom två år för 15,5 msek.

Bioeco startade ursprungligen som ett forskningsprojekt men har sedan mitten 2019 nått en kommersiell mognad.

Tillväxten startar alltså under 2020.
Detta genom avtalade leveranser av energiråvara värda 28 msek under 2019 till Umeå Energi & Sthlm Exergi.
Totalt köper svensk fjärrvärmeverk råvara för 20 miljarder per år.

VD:n för Clintoc är Fredrik Lundberg.
Lundberg har närmare tre decenniers erfarenhet från skogsmaskinsbranschen, bland annat som vd på Vimek. Cintoc har även anställt en platschef för produktionsenheten i Storuman och ytterligare en konstruktör.

Det har varit svårt för skogsbruket att få lönsamhet i sena röjningar och tidiga gallringar, vilket lett till lägre resultat vid slutavverkning. Den nya tekniken kommer att göra konfliktbestånd ekonomiskt lönsamma att avverka.

Enligt analyser utförda vid Skogforsk leder detta koncept till en 30-procentig kostnadsreduktion för klenstammens hela värdekedja.

Intresse finns bl a från Finland och Ryssland. Initialt kommer dock fokuset ligga på hemmamarknaden.

 

 

Summering
I Ecoclime verkar det finnas en del dolda värden som för närvarande växlar upp från forskningsprojekt/uppstart till kommersiell försäljning.

Detta syns bl a i den nya säljorganisationen om 10 personer (1), målsättningen för 2021 & investeringar i produktlinan


 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hims & Hers Health Inc

Hims & Hers Health Inc Aktiekurs: $13,58 Ticker: HIMS Bakgrund Företaget grundades år 2017 utav Ander Dudum och Jack Abraham, ursprungligen sålde HIMS produkter som motverkade håravfall och medicin som hjälper mot impotens. År 2019 vart HIMS det näst snabbaste företaget att bli klassat som en (Unicorn), kravet är att företaget ska vara en privat startup, ej börsnoterat och vara värd över 1 miljard dollar.  Företaget är ett så kallat Telehealth company. Telehealth är disrubition av läkemedel, läkarvård och information via data. Detta möjliggör vård, diagnos och hjälp via distans. Fördelen i detta i ett land som till exempel USA är att flera områden i USA är rätt så glesa, detta innebär att om du bor på fel plats kan du med detta behöva resa tre till fyra timmar för att komma i kontakt med en läkare. Lägg därtill faktumet att de flesta förlorar inkomst då detta behöver ske under dagtid, så med en redan dyr sjukvård behöver du även förlora inkomst från arbetet. Statistiken visar att 5

Embracer Group Analys

Embracer Group  $ EMBRAC B Föredetta THQ Nordic och numera kallat Embracer Group är belägna i Karlstad. Under namnet Embracer Group återfinns över 160 olika IP's. (IP= Intellectual Property, det är egentligen ett uttryck som används utav spelutvecklare som förklarar att här har vi ett spel, som ingen annan kan skapa för att vi tillverkade det först) Senaste förvärvet - Saber Interactive Under mitten på februari år 2020 förvärvade Embracer Group företaget Saber Interactive. Saber Interactive är en ledande spelutvecklare och utgivare med mer än 600 anställda fördelade på sex kontor. Under 2019 realiserade Saber Interactive cirka 105 miljoner USD i intäkter och 62 miljoner USD i EBIT. Lars Wingefors kommentar. Saber har varit på vår radar länge tack vare deras långa historik med kontinuerligt högkvalitativt arbete. Deras ambitiösa steg mot självfinansierade projekt under senare år har varit särskilt imponerande, i synnerhet World War Z, som sålt mer än tre miljoner titlar. Medan Saber

Kambi Analys

$Kambi Kambi Analys Kambi (210 KR) Kambi är en ledande och oberoende underleverantör av ovanstående. Kambi växte ursprungligen fram ur Kindred och börsnoterades år 2103.  Vad erbjuder Kambi? Kambi erbjuder primärt sin tjänst åt live betting, men på senare år har dem även börjat erbjuda sin tjänst till fysiska spelbutiker. Skalbarhet Hur tjänar dem pengar? Kambi tjänar sina pengar såvitt jag förstår via en ersättningsmodell enligt följande. 10% av insättning, minus vinst, minus skatt. Intjäningsförmåga Kambi har sedan år 2014 gått med vinst. Vinstmarginalen har legat kring 10% under 7 år. Kambi återinvesterare mycket av det intjänade kapitalet vilket påverkar resultatbilden, under tidigare år har Kambis vinstmarginal varit högre än i dagsläget. På sikt kan Kambi förhoppningsvis förbättra marginalerna ytterligare.  Konkurrenter Kambis affärsidé är inte på något vis unik det finns flera aktörer några av dessa har jag klippt in nedan. Huvudkonkurrenten är SBTech, det är dem som dominerar m