Fortsätt till huvudinnehåll

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

Mag Interactive

MAG Interactive

 $MAGI
24,40 KRSyfte, denna enklare genomgångens syfte är att skapa en enklare förståelse för mig själv och er som läsare gällande vilka MAG Interactive är och vad dem gör. Jag kommer att gå igenom pilotskolan, vart tillväxten återfinns, presentera företaget lite kort och kika på ett Future Value.

Jag avser även att jämföra MAG Interactive mot sina konkurrenter för att få en överblick gällande hur deras värdering står sig mot konkurrenterna.Vilka är MAG?

MAG Interactive är en mobilutvecklare som idag innehar en produktportfölj bestående av ett flertal spel särskilt inriktade mot tävling och problemlösningar. Spelen distribueras via appbutiker och är anpassade för operativsystem som Android och iOS. Exempel på spel inkluderar Wordbrain, Ruzzle och Pixduel. Bolaget grundades under 2010 och har sitt huvudkontor i Stockholm.


De mest kända och framgångsrika spelen är Quizkampen och Ruzzle.
Spelen är gratis att spela, intäkterna kommer från köp i spelet och reklamintäkter. 

MAG Interactive riktar in sig mot softgamers/casual gamers, spelen är oftast väldigt lätta och kräver ingen tidigare kunskap utav spel. De är  enkla att förstå sig på och passar således en mer mogen marknad.Viktiga termer för investeringscaset

DAU och MAU definieras som antalet unika dagliga respektive månatliga användare som använder sig av någon av bolagets produkter, presenterade som ett medelvärde över perioden, justerat för antalet dagar i periodens månader. Varje enskilt spels unika användare summeras för att presentera bolagets totala antal unika användare.

MUP är antalet unika användare som gjort ett köp i någon av bolagets produkter. Som köp räknas ett köp enligt definitionen för försäljning i spel ovan, och till ett värde större än noll. Värdet redovisas som ett medelvärde över periodens tre månader.

ARPDAU räknas som bolagets dagliga medelvärde av nettoomsättningen under perioden delat med DAU. Riksbankens snittkurs per månad används för omräkning till USD.Pilotskolan

Daniel Hasselberg är VD.
Kaj Nygren är Teknikchef.
Johan Persson är Produktchef.
Tillsammans äger ovan nämnda herrar 29,4% av aktierna således är pilotskolan uppfylld med råge enligt mina mått.

Värdering i jämförelse mot konkurrenterna

Värderingen i jämförelse mot konkurrenterna anser jag som relativt låg baserat på EV/S och EV/EBITDA.

I jämförelse har Flexion Mobile ett negativt EBTIDA, men värderas till 3,8 EV/S. Gaming Corps har ett negativt EBITDA och värderas till 28,4 EV/S.
Bubblar har ett negativt EBITDA och värderas till EV/S 1,3.
Qiiwi har ett positivt EBITDA och värderas till EV/S 6,4.


Jag lägger ingen vidare värdering i om ovan företag är korrekt värderad, men jag anser EV/S 2,2 som förhållandevis billigt.

Tillväxtmotorn

Mobilspelsmarknaden har en förväntad tillväxt om 15% CAGR, med det sagt växer marknaden så att det knakar, alltså kan vi fastställa att det finns en underliggande tillväxt.

Text från senaste rapporten.

Wordzee och Nya Quizkampen är tillväxtmotorerna

Wordzee har den klart högsta ARPDAU och starkaste monetiseringspotential vi har sett i ett spel från MAG och vi fortsätter att vara optimistiska runt möjligheterna att skala upp spelets användarbas. Vi investerar därför kontinuerligt i user acquisition för att stötta spelets fortsatta tillväxt. Nya Quizkampen visar klart högre ARPDAU än klassiska Quizkampen och migreringen av spelare fortlöper enligt plan. Runt 40% av alla Quizkampenanvändare spelade Nya Quizkampen i slutet av Q4 och vår ambition är att förflytta 100% av spelarna innan slutet av kalenderåret. Detta är en viktig pusselbit när vi fortsätter den ARPDAU-resa som varit vår huvudsakliga tillväxtmotor under de senaste två åren.


Tillväxtmotorn summerad

- Marknaden växer med CAGR 15%
- Enbart 40% av spelarna har flyttats över från Quizkampen till Nya Quizkampen. ARPDAU är väsentligt högre i det nya spelet Nya Quizkampen.
- Wordzee lanserades 30 oktober 2019 och är ett Pay To Win. Investeraren PappaKeno summerade det väldigt fint i sin blogg. (Det fina är att din motståndare inte ser hur mycket pengar du spenderar och du slipper skämmas och motståndaren kan inte skylla ifrån sig)
Klicka här för att komma till hans blogg. PappaKeno Blogg
- Nya spelsläpp
- Ökning av IAP (in app purschases) i Wordzee (pay to win).
- Lansering av Live Quiz i Tyskland. 2020-12-11 skickades ett PM ut där det framgår att en softlaunch startar nästa vecka.


Säkra spelsläpp

- Det senaste spelet Nya Quizkampen har nu blivit nedladdat femmiljoner gånger.
- Inför spelrelease tillämpar MAG Interactive en form av softlaunch där dem känner av marknaden, dvs de bränner inte kapital på ett spel som dem inte vet att det faktiskt kommer fungera.
-  


(Ni kan lyssna på olika presentationer utav Daniel Hasselberg om ni vill djupdyka i detta ämnet vidare.)Stark kassa

MAG Interactive har en stark kassa med 160 msek, den stora kassan har primärt skapats utav nyemissionen som var 2017-2018.

Årets Kassaflöde har varit negativt, den största faktorn till detta är det stora kapitalet som används till investeringarna i egna verksamheten.

I och med den starka kassan har MAG Interactive möjlighet att generera minus resultat i de kommande åtta åren innan de blir bankrupta, detta behöver vi dock inte fundera på något vidare eller oroa oss över. MAG Interactive kan med största sannolikhet ställa om sin verksamhet och börja generera positiva kassaflöden i dagsläget, om inte positiva kassaflöden kan de med största sannolikhet närma sig nollresultat om de vill.

Dock anser jag det positivt att de prioriterar tillväxt då kassan finns.
Future Value

I nedan tabell presenterar jag mina estimat för MAG Interactive och dess estimerade ARPDAU och omsättningen, med de siffrorna kommer jag fram till ett Future Value per share.

Värt att notera är att jag tror att när MAG Interactive lyckas öka ARPDAU och IAP så kommer en uppvärdering i EV/S att ske vilket föranleder en högre värdering på nedan Future Value.

Men som den blandningen av en värdeinvesterare som söker värde där värde nu hittas och den optimistiske tillväxtinvesteraren jag är försöker jag förbli någorlunda konservativ.

Riskfaktorer
- Spelsläppen ej blir framgångsrika.
- Flytten av spelare till Nya Quizkampen går inte smärtfritt och spelarantalet minskar. 
- Personer i ledande befattning säljer av och letar sig vidare till nya äventyr.
- Jag har helt fel och är för optimistisk. 
- Bolaget kommer med stor sannolikhet att fortsätta att leverera ett negativt resultat de kommande åren, i de finansiella rapporterna förespråkar dem konservativ tillväxt och nämner inte något om lönsamhet. (Utav det jag har hittat).Äger inga aktier men har för avsikt att köpa aktier.

Detta ska inte ses som en köprekommendation utan detta är enbart mina egna tankar idéer och funderingar. Jag är inte en licensierad analytiker eller rådgivare inom ekonomi.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m

Kambi Analys

$Kambi Kambi Analys Kambi (210 KR) Kambi är en ledande och oberoende underleverantör av ovanstående. Kambi växte ursprungligen fram ur Kindred och börsnoterades år 2103.  Vad erbjuder Kambi? Kambi erbjuder primärt sin tjänst åt live betting, men på senare år har dem även börjat erbjuda sin tjänst till fysiska spelbutiker. Skalbarhet Hur tjänar dem pengar? Kambi tjänar sina pengar såvitt jag förstår via en ersättningsmodell enligt följande. 10% av insättning, minus vinst, minus skatt. Intjäningsförmåga Kambi har sedan år 2014 gått med vinst. Vinstmarginalen har legat kring 10% under 7 år. Kambi återinvesterare mycket av det intjänade kapitalet vilket påverkar resultatbilden, under tidigare år har Kambis vinstmarginal varit högre än i dagsläget. På sikt kan Kambi förhoppningsvis förbättra marginalerna ytterligare.  Konkurrenter Kambis affärsidé är inte på något vis unik det finns flera aktörer några av dessa har jag klippt in nedan. Huvudkonkurrenten är SBTech, det är dem som dominerar m