Fortsätt till huvudinnehåll

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

Rovio Entertainment Oyj

 Rovio Entertainment Oyj


Jag har gjort en enklare analys utav Rovio, Rovio är mest kända för Angry Bird IP:et, detta efter att Rovio har börjat bli omtalat på Twitter.
Rovio har de senaste åren ändrat strategi och fokuserar nu in sig på mobilspel F2P, strategi och pusselspel. Företaget har nyligen tillsatt Pelletier-Normand som ny VD. Han kommer från egna ledet och har en god erfarenhet utav att driva företagets gaming segment. 


Med tanke på hur segmentet licensing år 2013 uppgick till 47% av företagets omsättning och vid år 2018 står segmentet bara för 11% är det i min mening en bra idé att lägga mindre resurser på detta segmentet och istället fokusera på gaming segmentet som är det mest framgångsrika segmentet. Typ en M&A strategi eller liknande.Genomgång av de senaste kvartalen
Företaget Rovio har en stagnerande omsättning som har rört sig lite upp och lite ned, detsamma går att säga om vinsten som även den har rört sig upp och ned.Ökad vinst
Företaget Rovio har däremot i de senaste kvartalen ställt om och de har minskat UA kostnaden med 17 MEUR Q1 till Q2, detta föranleder en ökad vinstmarginal vilket i sin tur föranleder en uppvärdering utav bolaget.


Vid en vinstmarginal om 14-15% har vi en uppsida på 20% sett från dagens aktiekurs.
Tillväxt
EPS 2020 Q3 till 2019 Q3 52%
EPS 2020 Q2 till 2019 Q2 11%
EPS 2020 Q1 till 2019 Q1 -33%
2020 Q3 till Q2 16%
2020 Q2 till Q1 50%
2020 Q1 till 2019 Q4 25%
2019 Q4 till Q3 -30%


UA Minskar
Fördelning utav UA investeringarna har minskat väsentligt, detta med anledning utav att vissa spel i kategorin kostar mer att rekrytera spelare till än vad det genererar, dvs det är en form av cash burning process. 
27,5 MEUR (45,1) fördelas enligt följande.

Grow Kategori 56,9%
Angry Birds Dream Blast, Sugar Blast och Small Town Murders

Earn Kategori 43,1% 
Angry Birds 2, Angry Birds Match, Angry Birds Friends och Angry Birds Pop, (dock störst del av kapitalet i Angry Birds 2). Angry Birds 2 har stabiliserat i omsättningen, den varken minskar eller ökar även Angry Birds Friends visar en god stabilitet i omsättningen trots minskad satstning på UA. Två av fyra spel förväntas att fortsätta att minska omsättningen i en långsam och stabil takt (Angry Birds Match och Angry Birds Pop.Kommande uppsidor
1. Rovio har flertal spel under utveckling som ännu ej har släppts till soft launch.
2. Rovio har köpt upp Darkfire Games Studio i Köpenhamn, de döps om till Rovio Copenhagen. Rovio Copenhagen har ett spel på gång som är i soft launc. Rovio Copenhagen stärker Rovios RPG genre mastery sida.
3. Rovio har öppnat upp en ny studio i Montreal i Kanada.
4. Under 2021 släpps en Netflix serie, 40 avsnitt på 11 min. Om detta får en genomslagskraft ökar intresset för Angry Birds.Bonusdelar
Rovio har signerat ett avtal med Topgolf. Golfaren kommer att slå på rangen och målet är likt i spelen att förstöra.
Netflix 2021, under 2021 så kommer 40 avsnitt om 11 min per avsnitt att släppas på Netflix. 
Det finns givetvis en stor potentiell uppsida i detta, mer barn vill spela Angry Birds när de ser serien på Netflix. Tänk The Queen´s Gambit som har fått intresset för schack att skjuta i taket.

Av vad jag kan finna har Rovio enbart ett spel i soft launch, detta återfinns hos Rovio Copenhagen. 

Följande spel i soft launch har avslutats då soft launchen ej var framgångsrik.
Phoenix Rangers
Angry Bird Tennis
Chronicles of Legends


Värdering
I mitt tycke är Rovio konservativt värderat detta till trots den senaste kursrusningen som har varit. Företaget värderas till P/E 18,5, i förhållande till peers är detta väldigt billigt.

41% av företagets börsvärde går att tillskriva ägda aktier i Rovio samt den faktiska kassan. I min mening så betalar du egentligen bara 3,8€ för att få ta del av vinsten på CA 0,5€, resterande 2,67€ går att tillskriva aktierna och de likvida medlen. 

EV/EBIT landar på 10,5, Peers värderas på CA det dubbla. Med EV/EBIT på 10,5 finns det mycket marginal för att saker och ting ska gå åt skogen innan caset blir värdelöst, dvs nedsidan är rätt begränsad enligt mig.Repurchase-Program
Sedan 2018 Q4 har Rovio startat ett repurchase-program, detta signalerar att bolaget inte vet vad de ska göra med pengarna som samlas på hög.
2018 Q4 gick 7% av kassan till återköp av aktier. (Det ter sig inte så tydligt hur detta har påverkat aktiekursen, aktiekursen har rusat till 7,52 i juni 2019, dock tillskrivs denna kursökning ett spelsläpp).
2019 Q4 gick 22% av kassan till återköp av aktier. (Aktiekursen har ökat väsentligt, dock har bolaget bättrat på vinstmarginalerna vilket säkerligen kan motivera kursökningen.

Slutord
Med allt detta sagt ser jag en uppsida på 20% om bolaget lyckas fortsätta med att hålla nere kostnaderna och nå en vinstmarginal om CA 15%. Lyckas det nya förvärvade företaget Darkfire Games Studios nya spel eller något kommande spel att slå igenom och öka omsättningen ser jag en ännu större uppsida. Lägg även till uppsidan i den nya studion i Montreal så kan caset vara rätt så bullish.

Dock kan ju förvärvet av Darkfire Games Studio falla platt, detsamma med Montreal studion. Det finns även en risk att de spelen som är i soft laucnh floppar och aldrig ens släpps för den breda marknaden.

Men trots nedsidan så är värderingen som man köper på idag uppbackat till 41% vilket begränsar nedsidan.


Jag äger inte aktier men funderar på att ta en mindre position dock är jag tveksam då Rovio inte verkar kunna utveckla spel längre, P/E kanske borde ligga på 10-12?

Kommentarer

  1. Mats Qviberg kallade bolaget för "Rövio" när de gick till börsen. Jag lyssnade inte. Jag förlorade lite granna pengar. Han hade rätt.
    Mvh investera-pengar.blogspot.com

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m

Kambi Analys

$Kambi Kambi Analys Kambi (210 KR) Kambi är en ledande och oberoende underleverantör av ovanstående. Kambi växte ursprungligen fram ur Kindred och börsnoterades år 2103.  Vad erbjuder Kambi? Kambi erbjuder primärt sin tjänst åt live betting, men på senare år har dem även börjat erbjuda sin tjänst till fysiska spelbutiker. Skalbarhet Hur tjänar dem pengar? Kambi tjänar sina pengar såvitt jag förstår via en ersättningsmodell enligt följande. 10% av insättning, minus vinst, minus skatt. Intjäningsförmåga Kambi har sedan år 2014 gått med vinst. Vinstmarginalen har legat kring 10% under 7 år. Kambi återinvesterare mycket av det intjänade kapitalet vilket påverkar resultatbilden, under tidigare år har Kambis vinstmarginal varit högre än i dagsläget. På sikt kan Kambi förhoppningsvis förbättra marginalerna ytterligare.  Konkurrenter Kambis affärsidé är inte på något vis unik det finns flera aktörer några av dessa har jag klippt in nedan. Huvudkonkurrenten är SBTech, det är dem som dominerar m