Fortsätt till huvudinnehåll

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m

IT-kraschen år 2000

IT-kraschen år 2000
21 år kan verka som en väldigt lång tid - och år 2000 kan framstå som att det var en evighet sedan. Tillbaka under början utav det nya milleniet njöt hela världen utav det glada dagar. Det var innan Lewinsky skandalen, före 9/11, innan Justin Bieber, innan Britney åkte in på rehab och internet var hett. Under denna perioden öppnades nya IT företag varje vecka.

Men sedan hände det, i mars år 2000, för 21 år sedan, stoppades allt. IT-bubblan, som hade byggts upp under tre år, började långsamt att explodera. Aktierna sjönk, företag gick i konkurs, förmögenheter gick förlorade och världsekonomin började krascha.

Idag står vi inför en ny potential bubbla med ESG rörelsen och vissa "teknik" bolag såsom Tesla som egentligen är ett företag som producerar bilar till största del. Så för att dra fördel av historia och tidigare felsteg, låt oss backa tillbaka bandet till IT-kraschen och vad som hände.

Uppbyggnaden
Dotcom-bubblan började växa i slutet av 90-talet, eftersom tillgången till internet utvidgades och datorerna fick en allt viktigare del i människors vardag. Online-detaljhandeln var en av de största drivkrafterna för denna tillväxten, med webbplatser som Boo.com (skapades av Ernst Malmsten, Kajsa Leander och Patrik Hedelin på ett kafé år 1998. Ernst och Kajsa hade redan skapade framgångssagan Bokus och sålt denna till KF, Bokus värderades till 75 miljoner efter ett år.

Med investeringar och spänningen med internet växte aktiemarknaderna runt om i världen. Värdet på NASDAQ, som är ett hem för många av de största teknikaktierna, växte från cirka 1 000 poäng 1995 till mer än 5 000 år 2000. Företagen börsnoterades via IPOs och värderingarna var smått galna, flera bolag dubblade sitt börsvärde på första handelsdagen. Det var ett otroligt märkligt fenomen där företag med en affärsidé som involverade internet kunde hämta hem stora summor pengar.

Bubblan spricker
I mars 2000 började allt förändras. Den 10 mars var de sammanlagda värdena på NASDAQ 6,71 biljonerdollar. kraschen började 11. mars. Den 30 mars värderades NASDAQ till 6,02 biljonerdollar. Den 6 april 2000 var det 5,78 biljonerdollar. På mindre än en månad hade nästan en biljondollar i aktievärde gått upp i rök. En JP Morgan-analytiker berättade för TIME i april 2000 att många företag förlorade mellan $ 10 och $ 30 miljoner per kvartal - en ränta som uppenbarligen är ohållbar och kommer att sluta med många döda företag och  med det förlorade investeringar.

Företag började att lägga ned verksamheten dvs konkurs. (Boo.com var ett utav dem.) Tidningar, inklusive TIME, började publicera artiklar för spararna om hur man kan begränsa sin exponering mot tekniksektorn.

Under Super Bowl år 2000 hade till exempel 17 st dotcom-företag betalat 44 miljoner dollar för annonsplatser, enligt en artikel från Bloomberg som publicerades det följande året. Vid Super Bowl år 2001, bara ett år efter hysterin, var det bara tre dotcom-företag som annonserade under spelet.


Upprepar historien sig själv?
Skuggan av 2000-dotcom-bubbla påminner sig extra i nuvarande marknadsläge, eftersom ekonomin befinner sig i en annan tid med en enorm tillväxt inom tekniksektorn och ESG sektorn. Företag såsom Tesla har ökat sitt börsvärde med 724% och handlas till P/E 1171, företaget Zoom Video Communications INC handlas till P/E 157 och har ökat sitt börsvärde med 434%, EQT har ökat sitt börsvärde med 91% och handlas till P/E 91.


Börjar vi närma oss en ny bubbla som spricker?
Mycket talar för det, idag har vi ESG fonder som flyttar sitt kapital från företag som faktiskt gör bra resultat, kapitalet flyttas mot startups, företag med låga eller obefintliga vinster men som däremot har stora visioner. Företag såsom Tesla handlas till sjuka siffror som det kommer dröja länge innan de kan göra sig förtjänt av, i dagens marknadsläge är det mer av story som handlas än faktiska värdena. Vissa investerare skämtar om att P/S är nya P/E, vilket inte är helt fel, flertal företag handlas faktiskt till P/S istället för P/E med motiveringen att företagen växer och fokuserar ej på vinst. Absolut, det finns vissa undantag och alla företagen som handlas till P/S istället för P/E är inte skräp, företag såsom Plejd eller 24SevenOffice med flera fokuserar på tillväxt och går knappt med positivt resultat medvetet då dem priorer tillväxt. 


Så varför är denna bubbla mycket värre än teknikbubblan 2000?
Eftersom det enda som är värre än en marknad med kollapsande värderingar är en marknad utan värderingar och utan likviditet. Om aktier i ett företag är värda vad någon kommer att betala för det, vad är värdet för ett företag när det inte finns någon plats att sälja det?

Jag tror att att trots de enorma investeringar som många nystartade företag får, finns det inga riktiga pengar att hämta hem i flera av företagen såsom Tesla och tillslut kommer detta att bli tydligt för alla och bubblan spricker. Detsamma tror jag även kommer att hända i ESG fonderna.

Flertal investerare hävdar att marknadsläget är lugnt och det finns inget att oroa sig för, men det finns mera undersökningar idag och flera hävdar att investerare idag inte förväntar sig samma snabba avkastning såsom under år 2000. Istället vet dem att investeringar i bolagen är långsiktiga investeringar som tar tid. De menar också på att investerarna idag är medvetdna om vad som hände för 21 år sedan och att historien inte upprepar sig själv.

Den som lever får se...


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hims & Hers Health Inc

Hims & Hers Health Inc Aktiekurs: $13,58 Ticker: HIMS Bakgrund Företaget grundades år 2017 utav Ander Dudum och Jack Abraham, ursprungligen sålde HIMS produkter som motverkade håravfall och medicin som hjälper mot impotens. År 2019 vart HIMS det näst snabbaste företaget att bli klassat som en (Unicorn), kravet är att företaget ska vara en privat startup, ej börsnoterat och vara värd över 1 miljard dollar.  Företaget är ett så kallat Telehealth company. Telehealth är disrubition av läkemedel, läkarvård och information via data. Detta möjliggör vård, diagnos och hjälp via distans. Fördelen i detta i ett land som till exempel USA är att flera områden i USA är rätt så glesa, detta innebär att om du bor på fel plats kan du med detta behöva resa tre till fyra timmar för att komma i kontakt med en läkare. Lägg därtill faktumet att de flesta förlorar inkomst då detta behöver ske under dagtid, så med en redan dyr sjukvård behöver du även förlora inkomst från arbetet. Statistiken visar att 5

Embracer Group Analys

Embracer Group  $ EMBRAC B Föredetta THQ Nordic och numera kallat Embracer Group är belägna i Karlstad. Under namnet Embracer Group återfinns över 160 olika IP's. (IP= Intellectual Property, det är egentligen ett uttryck som används utav spelutvecklare som förklarar att här har vi ett spel, som ingen annan kan skapa för att vi tillverkade det först) Senaste förvärvet - Saber Interactive Under mitten på februari år 2020 förvärvade Embracer Group företaget Saber Interactive. Saber Interactive är en ledande spelutvecklare och utgivare med mer än 600 anställda fördelade på sex kontor. Under 2019 realiserade Saber Interactive cirka 105 miljoner USD i intäkter och 62 miljoner USD i EBIT. Lars Wingefors kommentar. Saber har varit på vår radar länge tack vare deras långa historik med kontinuerligt högkvalitativt arbete. Deras ambitiösa steg mot självfinansierade projekt under senare år har varit särskilt imponerande, i synnerhet World War Z, som sålt mer än tre miljoner titlar. Medan Saber

Kambi Analys

$Kambi Kambi Analys Kambi (210 KR) Kambi är en ledande och oberoende underleverantör av ovanstående. Kambi växte ursprungligen fram ur Kindred och börsnoterades år 2103.  Vad erbjuder Kambi? Kambi erbjuder primärt sin tjänst åt live betting, men på senare år har dem även börjat erbjuda sin tjänst till fysiska spelbutiker. Skalbarhet Hur tjänar dem pengar? Kambi tjänar sina pengar såvitt jag förstår via en ersättningsmodell enligt följande. 10% av insättning, minus vinst, minus skatt. Intjäningsförmåga Kambi har sedan år 2014 gått med vinst. Vinstmarginalen har legat kring 10% under 7 år. Kambi återinvesterare mycket av det intjänade kapitalet vilket påverkar resultatbilden, under tidigare år har Kambis vinstmarginal varit högre än i dagsläget. På sikt kan Kambi förhoppningsvis förbättra marginalerna ytterligare.  Konkurrenter Kambis affärsidé är inte på något vis unik det finns flera aktörer några av dessa har jag klippt in nedan. Huvudkonkurrenten är SBTech, det är dem som dominerar m