Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från januari, 2022

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

We Are IMINT

 We Are IMINT  Affärsidé Imint affärsidé är att sälja vidhance teknologi till smartphone tillverkare men även till tillverkare av mer industriell utrustning såsom för drönare eller andra typer av fjärrstyrda fordon dylikt. På senare tid har även fokus börjat riktas mot AR/VR teknik, men trots detta är den huvudsakliga källan till intäkter fortsatt just smartphone. Vad är Imint? Imint står för Image Intelligence, bolaget grundades som ett sidoprojekt vid sidan av studierna vid Uppsalas Universitet. Under de första åren så levererade man video stabiliserande teknik åt militären. Huvudsyftet var att skapa innovation för flygspaning. År 2013 söktes Imint upp av flertal framstående smartphone tillverkare. År 2015 gick bolaget publikt och handlas på Spotlight Stock Market. Numera finns en produktkatalog kallad Vidhance-portföljen. För att bäst förstå produkten bör du personligen gå in på Youtube.com och söka på vidhance, här återfinns flertal exempel. Men kortfattat så är Vidhance en video s

2021 Årssummering

Årssummering Året som helhet är en besvikelse för egen del. Jag har handlat alldeles för aktivt utan att det i sin tur genererat meravkastning.  Totalt har jag bränt cirka 16 tkr på courtage, ränta och andra engångsavgifter. Som helhet slutar året på minus -8%, ironiskt nog hade året slutat på -4% om jag gjort noll transaktioner under året, resultatet blir såldes att min egen handel varit skadlig för årets resultat. För det första vill jag poängtera att jag egentligen inte finner någon vidare vits med att mäta avkastning per YTD. Avkastningen mäts bättre över en >5 års period om du avser att försöka vara långsiktig, med det sagt finner jag ändå viss mening med att utvärdera efter 1 år. Detta för att dra lärdom av misstag som begåtts under de senaste tolvmånaderna för att finslipa de kommande 48 månaderna. Vad har gått fel i år? 1. Många transaktioner 16 tkr upp i rök utan att ha genererat meravkastning. (239 Köp/Sälj) 2. Jag har tagit mig an för många nya case för snabbt. 3. Jag har