Fortsätt till huvudinnehåll

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

2021 Årssummering

Årssummering

Året som helhet är en besvikelse för egen del. Jag har handlat alldeles för aktivt utan att det i sin tur genererat meravkastning. 

Totalt har jag bränt cirka 16 tkr på courtage, ränta och andra engångsavgifter.

Som helhet slutar året på minus -8%, ironiskt nog hade året slutat på -4% om jag gjort noll transaktioner under året, resultatet blir såldes att min egen handel varit skadlig för årets resultat.

För det första vill jag poängtera att jag egentligen inte finner någon vidare vits med att mäta avkastning per YTD. Avkastningen mäts bättre över en >5 års period om du avser att försöka vara långsiktig, med det sagt finner jag ändå viss mening med att utvärdera efter 1 år.

Detta för att dra lärdom av misstag som begåtts under de senaste tolvmånaderna för att finslipa de kommande 48 månaderna.

Vad har gått fel i år?

1. Många transaktioner 16 tkr upp i rök utan att ha genererat meravkastning. (239 Köp/Sälj)
2. Jag har tagit mig an för många nya case för snabbt.
3. Jag har tagit för stor position för snabbt.
4. Jag har tagit positioner där R/R varit sämre än i andra innehav som jag ägt.
5. Fjolårets vinnare blev delvis årets förlorare

Vad blir då lärdomen för att motverka samma utfall kommande period.
1. Minimera transaktionerna. Bla tittar jag ej till portföljen lika ofta som tidigare där jag tittade till portföljen 50 gånger per dag. Numera begränsar jag det till max 2 gånger.

Detta tillämpade jag redan efter halva detta året, resultatet. Effekten är enligt följande.

H1 - 166 transaktioner
H2 83, varav 50 köp och 13 sälj).

2/3. Jag kommer att försöka vara mer kritisk och skeptisk innan ny innehav tas an. Om en ny position tas i ett bolag så kommer den position att byggas upp över en längre period, dvs jag snittar in mig över en längre period än ett par veckor.

4. Inför ett nytt case som ska in i portföljen måste större fokus läggas på att värdera R/R mot redan befintliga innehav. Är risken densamma och return densamma är det potentiellt bättre att bara behålla ursprungliga positionen då jag med större sannolikhet kan värdera risken i ett bolag som jag ägt över en längre tid. Inverterat blir det att jag möjligen med sämre utfall kan värdera ett nytt bolags risk och return och således bör jag vara mer skeptisk till en ny position.

5. Här har vi bla Embracer som gick plus typ 100% under 2020 men år 2021 gick aktien helt flat även om bolaget utvecklats.
Storytel ökade typ 75% för att i år backa närmare 40%.

Kriterier inför 2022 blir att bolaget ska ha en bra R/R, låg värdering, starka kassaflöden dvs inga bolag med EV/S värderingar, förståeliga affärsmodeller med någorlunda bra MOAT.

Med stor sannolikhet kommer samtliga bolag som jag år 2022 går in med att behållas till 2023 och något nytt innehav kan eventuellt tillkomma. Bevisligen skapar jag inte meravkastning av aktiv handel i år samt att det kostar en hel del.

Portföljen inför år 2022 består av följande i fallande ordning.

EVO
Amazon
FB
Embracer
Savelend


Några av bolagen som jag ägt men sålt under året är...
MAGI, sålde majoriteten på 43-44 SEK. Ansåg värderingen något ansträngd och viss besvikelse över spelsläpp som uteblev. Totalt sett en bra affär med CA 40% avkastning
Angler, bajsmackan nummer ett som många verkar råkat ut för. -20% på investeringen. Lärdom, när Thomas K sålde halva sitt innehav borde jag ryckt plåstret direkt för att utvärdera situationen. För mycket tillit gavs till Thomas K som styrde båten ned i avgrunden.

Kambi, jänkarna försöker med egna sportböcker. Mest troligt fallerar deras satsningar inhouse, det lär spontant spela ut sig om 3 år eller liknande. Däremot är det inte ett bett jag är villig att ta. Jag ser bättre R/R i mina nuvarande innehav. -27% på positionen.

Några bättre affärer blev bla Plejd, Evo, Amazon, FB samt

Avkastning per år sedan start.
2016, 32%
2017, 38%
2018, -5%
2019, 35%
2020, 91%
2021, -8%


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m

Kambi Analys

$Kambi Kambi Analys Kambi (210 KR) Kambi är en ledande och oberoende underleverantör av ovanstående. Kambi växte ursprungligen fram ur Kindred och börsnoterades år 2103.  Vad erbjuder Kambi? Kambi erbjuder primärt sin tjänst åt live betting, men på senare år har dem även börjat erbjuda sin tjänst till fysiska spelbutiker. Skalbarhet Hur tjänar dem pengar? Kambi tjänar sina pengar såvitt jag förstår via en ersättningsmodell enligt följande. 10% av insättning, minus vinst, minus skatt. Intjäningsförmåga Kambi har sedan år 2014 gått med vinst. Vinstmarginalen har legat kring 10% under 7 år. Kambi återinvesterare mycket av det intjänade kapitalet vilket påverkar resultatbilden, under tidigare år har Kambis vinstmarginal varit högre än i dagsläget. På sikt kan Kambi förhoppningsvis förbättra marginalerna ytterligare.  Konkurrenter Kambis affärsidé är inte på något vis unik det finns flera aktörer några av dessa har jag klippt in nedan. Huvudkonkurrenten är SBTech, det är dem som dominerar m