Fortsätt till huvudinnehåll

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

We Are IMINT

 We Are IMINT 


Affärsidé
Imint affärsidé är att sälja vidhance teknologi till smartphone tillverkare men även till tillverkare av mer industriell utrustning såsom för drönare eller andra typer av fjärrstyrda fordon dylikt. På senare tid har även fokus börjat riktas mot AR/VR teknik, men trots detta är den huvudsakliga källan till intäkter fortsatt just smartphone.

Vad är Imint?

Imint står för Image Intelligence, bolaget grundades som ett sidoprojekt vid sidan av studierna vid Uppsalas Universitet. Under de första åren så levererade man video stabiliserande teknik åt militären. Huvudsyftet var att skapa innovation för flygspaning. År 2013 söktes Imint upp av flertal framstående smartphone tillverkare.
År 2015 gick bolaget publikt och handlas på Spotlight Stock Market.
Numera finns en produktkatalog kallad Vidhance-portföljen.
För att bäst förstå produkten bör du personligen gå in på Youtube.com och söka på vidhance, här återfinns flertal exempel. Men kortfattat så är Vidhance en video stabiliserings teknik som jämnar ut bilden. Vidhance som är en teknologi utvecklad och framtagen av Imint som ibland kallas EIS.
https://www.youtube.com/watch?v=-7rNOpz_bbs


Lönsamhetsmål 2020
Målsättningen för 2020 var att få lönsamhet i den etablerade smartphoneaffären för att kunna öka utrymmet och fart framåt för investeringar i både nya marknader och nya produkter som möter våra kunders behov. Detta har bolaget lyckats med, tittar man än längre bort dvs år 2021 så är bolagets vinstmarginal för Q1-Q3 2021 hög, med det sagt så kan vi med råge ge ett godkänt betyg.

Hur uppnåddes då lönsamheten? Det har bland annat nåtts genom att omsättningen från 2019 till 2020 ökat med 8 MSEK samt att personalkostnaderna minskat med 2 MSEK. År 2021 har återigen personalkostnaderna ökat med 3,2 MSEK för det tre kvartalen som redovisats.  Nedan bild från den finansiell utvecklingen i sammandrag är från 21 Q3 och jämförelsen avser 21Q1-Q3 mot 20Q1-Q3 som vi kan se ökar omsättningen, aktiverat arbete som läggs på balansräkningen är nästan flat, detsamma gäller rörelsens kostnader vilket då innebär att rörelseresultatet blir mycket högre.En annan del som kan tala för de ökade vinstmarginalerna men som såklart inte förklarar hela bilden är att Huawei och Imint avtalet gick ut, Huawei var tidigare tredje största försäljaren av smartphone men har numera förlorat stora marknadsandelar. Imints avtal med Huawei är inte lika lönsamt som med Oppo, Vivo eller Xiaomi. Nu har Huaweis kunder istället köpt andra smartphones vilket då resulterar i ökade vinstmarginaler för Imint pga bättre avtal.

Skalbarhet
Som en del för att bli mer lönsamma har Imint skalat upp sin mjukvaruplattform vilket sker till en relativt låg marginalkostnad. Kunderna känner också ett förtroende och väljer att plocka på sig flera produkter ur sortimentet och då integrationen redan är gjort sker add-on försäljningen friktionslöst och kapitalet faller ned på sista raden.

Uppskjutna skattefordringar
Bolaget har ett underskottsavdrag om 37,4 MSEK, dvs bolaget betalar idag inte bolagsskatt.

Organisation och medarbetare samt insiderägande
Kontoren återfinns i Shanghai, Kina samt huvudkontor i Uppsala. I de viktiga marknaderna såsom Singapore, Korea och Taiwan anlitas lokala försäljningskonsulter.
Bolaget består av 38 anställda inklusive konsulter, ledningen följer sin kommunicerade strategi och kommunicerar öppet med aktieägarna, ledningen har också en bred erfarenhet vilket är positivt.
Styrelsen tillsammans med ledningen äger tråkigt nog bara 7% av bolaget vilket jag personligen anser rätt illa i ett så litet bolag, här finns stor förbättringspotential. OBS, jag misstänker att de 7% är fel,

VD för bolaget är Andreas Lifvendahl som har över 15 års erfarenhet från försäljning globalt och i större skala. 

Vidhance-portföljen
Imints produktportfölj består av video stabilisering gen 4, foto zoom stabilisering, action stabilisering, selfie mode, horizon correction, active OIS och variable lens distortion correction. 
Vill man läsa mer om de olika teknikerna går det att göra här. https://weareimint.com/vidhance-new/
Kort och gott går samtliga teknikerna ut på att stabilisera bilden, bättre på zoomen när du zoomar in ett objekt, förbättra selfie modet dvs hålla dig i fokus utan skakigheten som du orsakar med egen hand med mera.

Wearables
Under år 2021 sep så annonserade Imint att dem ingått ett samarbete med Rokid där dem tillhandahåller sin vidhance teknologi till Rokid X-Craft. Produktens nyttjandeområde är vid högriskar bete kring olja, gas, elektricitet eller dylikt. Med denna produkten kan te.x serviceunderhåll ske på distans.

Metaverse - web 3.0
Läser man flera av årsredovisningarna där VD har ordet så nämns AR/VR. Bla Facebook satsar kring 10 miljarder usd bara år 2021 och hintar om att satsningarna kommer att bli större framgent. Får man tro Mark Zuckerburg så ser han metaversum som den logiska uppföljaren till mobilnätet och tidigare web 2.0.

AR/VR marknaden är redo att växa i kanonfart bla med lansering av 5G som möjliggör snabb kommunikation via nätet. Marknaden i Kina bedöms att från år 2025 årligen växa med 67% i fem år framåt, lägg där även till den stora satsningen som Facebook genomför så har man en enorm TAM.

Spånar man vidare kring vad web 3.0 kan vara så kan det bla vara medtech, gaming, utbildning, e-hälsa med mera. Imint har bla deltagit på flera medtech mässor och militärmässor förmodat för att nätverka och knyta nya kontakter.
Den 13 december 2020 meddelar bolaget att man tecknat ett licens- och underhållsavtal med ett mindre, snabbväxande amerikanskt bolag verksamt inom smarta glasögon. Affären representerar ett nytt marknadssegment för Imint inom industriell AR-teknik. Får jag spåna fritt tror jag spontant att det är Facebook, avtalet är belagt med sekretess. Går man in på Linkedin kan man se att vissa personer från Facebook frekvent gillar delar av det som Andreas Lifvendahl och Vidhance postar. OBS, jag kan ha helt fel, spekulerar endast.

Intäkter
Värt att veta är att Imints aktiverar sitt arbete för egen räkning som som läggs på balansräkningen och därefter skrivs av linjärt på 3-5 år.
Den huvudsaklig källan till intäkter går att härleda till SmartPhones, dock är det inte enbart begränsat till detta utan intäkter härstammar även ifrån Sofware Development Kit som kunden behöver för att göra en lyckad integration, detta säljs via licens samt så säljs även ett längre supportkontrakt. 
Utöver ovan återfinns även Vidhance teknologin i bodycams som exempelvis bärs av polisen, övervakningskameror, drönare och smartaglasses.
År 2020 såldes cirka 180 miljoner smartphones med Vidhance, år 2021 Q4 ej rapporterat så har 170 miljoner smartphones med Vidhance sålts. Såldes bör tillväxt YRoYR landa kring 20-25% förutsatt att samma tillväxttakt håller.

Hur viktiga och vilken kund som generar mest intäkter är såklart inte helt lätt att klura ut, än mindre redovisas det öppet av förklarliga skäl och därmed blir eventuella gissningar från en glad amatör rätt så intesägande. Med det sagt tänker jag ändå försöka klura ut vilka de viktigaste kunderna är samt vad dem potentiellt kan bidra med i intäkt.
Innan jag går igenom detta bör man ha med sig följande faktorer som kan göra att hela slutsatsen blir fel. Jag räknar fel, avtalen har olika värden i form av marginaler med mera, en kund kan utgöra 5% av världens marknad för smartphone med trots allt generera 85% av intäkterna åt Imint samt så kan en kund köpa hela vidhance-portföljen medans en annan enbart köper en produkt, då blir värdet väsentligt skilt.
Oavsett vilket så here we go!
Xiaomi äger 17% av den globala smartphone marknaden, Oppo 10%, Vivo 10% baserat på detta kan vi då konstatera att den största kunden potentiellt kan vara Xiaomi. Vid slutet av 2020 rapporterades det att ett nytt avtal träffats med Xiaomi där dem väljer till flera produkter, detta spås öka omsättningen med 5-10% dvs det kan översättas till 3-6 MSEK i ökade intäkter.
Om jag då gissar fritt baserat på kundens marknadsandel av globala marknaden (säger egentligen inget alls) så är kunderna viktigast i fallande ordning.
Xiaomi, Oppo och därefter Vivo. Xiamo står nog för >25% Oppo&Vivo står nog för >25% tillsammans.

OBS, förmodat är mina antaganden helt fel gällande andel av omsättning. Dock kan nog värdet av hur viktiga kunden är stämma.

Per produktslag
Från årsredovisningen för 2020 kan vi se att 48% av intäkterna är från försäljning av EIS, 25% från add-ons till EIS, 20% från Composition och selfie mode samt 7% från resterande Vidhance portföljen.Delar vi upp intäkterna per region så är den viktigaste marknaden Kina där 82% av intäkterna härstammar ifrån och 9% går att härleda till Japan samt 4% från Taiwan och resterande 5% är från övrigt här återfinns bla Singapore och Sydkorea.

Tillväxt & värdering
Omsättningen har vuxit med 14,6% i CAGR de senaste tre åren.
Vinsten per aktie har vuxit med 94,4% i CAGR de senaste tre åren.
Vinstmarginalen har år 2020 blivit positiv, innan dess var den negativ. År 2020 var vinstmarginalen 2,8% och år 2021 är den i snitt för R12 23,6%.
EPS år 2020 var 0,19 SEK, för R12 är EPS 1,9 SEK, dock har marginalen ökat avsevärt 21Q1-21Q3 gentemot 20Q4. Värderar vi bolaget på senaste kvartalet dvs 21Q3 så är vinstmarginalen 35,5% och EPS därmed 0,72 SEK.
Det i sin tur innebär en P/E multipel om 21~ cirka med 14% tillväxt i omsättning samt en kassa på 60 MSEK. En stor anledning till varför marginalen ökat är då befintliga kunder ar betas vidare med och köper mer produkter som kräver liten handpåläggning för ökad försäljning och integration. I senaste 21Q3 Q&A nämndes också att ingenjörer är lata och arbetar bort tråkiga moment vilket också bidragit till ökad marginal.

2021Q1 mot 2020Q1 så växer bolaget omsättningen med 68%.
2021Q2 mot 2020Q2 så växer bolaget omsättningen med 31%.
2021Q3 mot 2020Q3 så växer bolaget omsättningen med 24%.

Konkurrenter

Självklart finns flera konkurrenter, dock ska man i första hand skilja på B2B och B2C i detta fallet, Imint levererar sin produkt som B2C och närmare bestämt direkt till själva produkten, te.x smartphone, bodycam eller liknande. 
Större giganter såsom Samsung och Apple kan ofta ta teknikutvecklingen inhouse bla Samsung har enbart video stabiliserings tekniker i sina premiumtelefoner. (Ryktas att mellanklassen också ska inkluderas från 2022). Några andra konkurrenter är Morpho, ArcSoft, Ams AG, Analog Devices, ArcherMind, Dolby Laboratories och Elliptic Laboratories 

Morpho är ett bolag baserat i Japan. Deras roadmap är något mer spretig än Imints. Bla erbjuder dem teknik till smart devices, mobiler, semiconductor, medical, digital media och smart city. Morpho är således en konkurrent men kanske nödvändigtvis inte mot samma slutkund. Den ena säljer läsk och den andra mat, både fyller en funktion inom samma nisch men ändock något annorlunda mot varandra. Morpho har 135 anställda personer och generar $18,67 MUSD i försäljning. Morpho finns i USA, Korea, Kina, Finland, Kanada och Taiwan.
Morphos största del av försäljningen kommer från Japan och USA vilket utgör CA 72% av omsättningen i Q4, resterande delar delas upp på Korea, Kina, Asien och Europa. Således konkurrerar Imint och Morpho på flera marknader men har olika "dominanta intäktsmarknader". Kring 50% av intäkterna är från PanoramaGP och HDR, PanoramaGP är en "bredare foto vy" medans HDR är en teknik som förbättrar ljusförhållandet i bilden.

Kunder
Imint har på kort tid lyckats inta en ledande position för videostabilisering för smartphones med kunder som bland annat Xiaomi, Vivo, Sharp och Fujitsu som förlitar sig på Vidhance teknologin vid lansering av deras premiumtelefoner. Imint har år 2021 ingått ett licensavtal med en europeisk kund i kommande produktlanseringar. 
År 2019 beslutades det om att bredda intäktsströmmarna, för detta anställdes då Thomas Sporrong. (Han som deltagit på medtech mässor bland annat). I början av 2019 kunde Imint meddela att ett avtal ingåtts med Hytera där Vidhance integreras i blåljuspersonals bodycams det är i stort mer eller mindre samma teknik som redan levereras till smartphone.
Från hemsidan går det att läsa att Imint har avtal med de flesta av top tio tillverkarna av smartphones.
https://news.cision.com/se/imint/r/imint-tecknar-licensavtal-for-smartphones-med-europeisk-kund,c3392254


Avtal
Vi har redan gått igenom delar av kunderna men med kunderna återfinns såklart avtal. Oftast knyts avtalen på tre år, men ibland är avtalen med kortare projekttider där kunden äger rätten att avsluta avtalet efter varje delmoment så kallade utvecklingsavtal.

Smartphonemarknaden

De största försäljarna av Smartphones är enligt nedan, siffrorna anges i tusental.
Utöver nedanstående så har Huawei cirka 4% av marknaden för Smartphones. Kontentan är såldes att Imint levererar sin produkt till 27,5% av smartphone marknaden. 
Imint har en marknadsandel om nästan 50% av den adresserbara marknaden. Dock börjar även mid/low-range telefonerna förses med liknande tekniker som Vidhance och i etta fallet har då Imint en marknadsandel om <5%.Fonder och analytiker
Bolaget värderas till strax över 500 MSEK, vilket då resulterar i att fonder ännu inte har intresserat sig för företaget, bolaget bevakas enbart av Redeye dessutom. I min bok ger det mig som liten investerare en edge att vara bäst påläst. 

Patent
https://patents.justia.com/assignee/imint-image-intelligence-ab
IMINT har flertal patent för olika tekniska funktioner samt ett par ytterligare patentansökningar på ingående. För den läsvillige bifogar jag en länk. En kritisk del av Imints verksamhet är att söka patent och skydda sina produkter. Det är en form av MOAT om än kanske något svag.

Valutarisker
Imints verksamhet är utsatt för valutakursrisker. En stor del av bolagets operativa kostnader är i SEK medan intäkterna i stor utsträckning betalas i USD eller EURO. Ändrade valutakurser riskerar att ha en negativ påverkan på Imints resultat och finansiella ställning.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Nepa konsultlåda eller SaaS?

 Nepa (85,80 kr) Vilka är Nepa? Nepa grundades i Stockholm år 2006 och är arbetar nu i flera större marknader och kontinenter. Nepa har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, London, Mumbai, New Delhi och New York. Företaget Vad erbjuder Nepa? Nepa omvandlar konsument data till tillväxtmöjligheter. Nepa definierar vad som är viktigast för kunderna och levererar rekommendationer som fokuserar på lönsam tillväxt Nepa arbetar bla åt några av världens mest respekterade varumärken.  Nepa återfinns i 50 länder och är experter inom Market Optimization (MO) som inkluderar Brand Health Management and Tracking, Marketing Mix Modelling, Path to Purchase, Pricning, Campaign Optimization and Innovation Acceleration (IA). Produkterna Brand Health Tracking (En del av Consumer Science Plattformen andel av intäkt 71%, bakas ihop med MMM) Produkten går ut på att utveckla, bibehålla/underhålla varumärket. Här erbjuds användarvänliga surveys för kunderna. Nepa integrerar insikter om varumärket och fö

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m

Kambi Analys

$Kambi Kambi Analys Kambi (210 KR) Kambi är en ledande och oberoende underleverantör av ovanstående. Kambi växte ursprungligen fram ur Kindred och börsnoterades år 2103.  Vad erbjuder Kambi? Kambi erbjuder primärt sin tjänst åt live betting, men på senare år har dem även börjat erbjuda sin tjänst till fysiska spelbutiker. Skalbarhet Hur tjänar dem pengar? Kambi tjänar sina pengar såvitt jag förstår via en ersättningsmodell enligt följande. 10% av insättning, minus vinst, minus skatt. Intjäningsförmåga Kambi har sedan år 2014 gått med vinst. Vinstmarginalen har legat kring 10% under 7 år. Kambi återinvesterare mycket av det intjänade kapitalet vilket påverkar resultatbilden, under tidigare år har Kambis vinstmarginal varit högre än i dagsläget. På sikt kan Kambi förhoppningsvis förbättra marginalerna ytterligare.  Konkurrenter Kambis affärsidé är inte på något vis unik det finns flera aktörer några av dessa har jag klippt in nedan. Huvudkonkurrenten är SBTech, det är dem som dominerar m