Investeringsfilosifi & Portföljteori

Investeringsfilosifi 

Min investeringsfilosofi är grundad i lärdomar från Peter Lynch, Warren Buffet, Charlie Munger och Philip.A Fisher.

Jag letar investeringsmöjligheter med en potentiell avkastning om minst 15%. För att säkerställa att avkastningen blir enligt önskat utfall granskar jag ekonomiska nyckeltal och historisk tillväxt, jag använder den historiska tillväxten som en riktlinje för att på ett konservativt sätt estimera framtidens potentiella avkastning. 


”Price is what you pay, value is what you get” - Warren Buffet


Portföljteori

Jag försöker ha kring 8-12 innehav i portföljen, detta är en så kallad koncentrerad portfölj. (Följer man Warren Buffet & Charlie Munger) förespråkar dem mindre innehav än så. Lyssnar man på Philip.A Fisher räcker fyra innehav. Teorin är att det finns såpass få fantastiska bolag som kan uppfylla alla kriterier att du omöjligen kan hitta flera investeringar än så.

Likt Warren Buffet, Philip.A Fisher och Charlie Munger avser jag inte att avyttra mina innehav, likt Warren Buffets holding period "för alltid" resonerar jag likadant. Jag försöker aldrig tajma kursrörelser då jag anser det för svårt.

Problematiken med att tajma kursrörelser är att det kräver två korrekta beslut, du ska både köpa på botten och sälja på toppen. 

Detta är en väldigt enkel, nedbruten och övergripande förklaring av min filosofi som är utformad efter de nämnda herrarna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ecoclime Group

Ecoclime Group Läser lite och lyssnar om Ecoclime, verkar väldigt intressant. Skaplig målsättning att omsätta 9-13 miljarder sek. (Nuvarande...