Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg med etiketten Aktieportfölj

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m

Snart rapportdags!

Snart rapportdags i två innehav. $Mastercard 30 juli och $Facebook 29 juli Men innan 2020 Q2 boken stängs igen kvarstår $JD 13/8 $Balco 27/8, $24SevenOffice 26/8, och $Bure 19/8. Jag har fyllt på i Bure, Balco, 24SevenOffice, Mastercard och Facebook innan rapporterna.

Dagens shopping

Dagens investeringar består utav amerikanska aktier med en extra rabatt! Jag har nu valt att fylla på i Mastercard & FB. Med nuvarande dipp i dollarn mot kronan är det en rabatt om 18% mot tidigare köp som hade kostat 6000kr går nu på 4920kr. Inköpslista 2 $FB 2 $MA