Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg med etiketten The Magic Formula Investing

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m

The Magic Formula Investing

 The Magic Formula Investing - Joel Greenblatt År 2006 släpptes boken "The Little Book That Beats the Market", boken var ursprunligen tänkt att enbart delas ut till Joel Greenblatts barn för att föra vidare hans egna kunskaper. Dock ändrades hans avsikt under processen då han skrev boken. Boken vart snabbt en bästsäljare då den är lättläst, rolig och enkel att följa.  The Magic Formula är en värdeinvesteringsmetod som fokuserar på aktier med high earnings yield och high return on capital. Givetvis såsom med alla olika investeringsmetoder är syftet att slå index, annars är det inte lönt att förvalta sitt egna kapital. Investeringsmetoden förklarad Return on Capital(ROIC = EBIT / Investerat kapital Earnings Yield(EY = EBIT / EV Själva konceptet kommer jag att bryta ned i summeringen här nedanför. Första steget är sålla ned antalet bolag till de som är på Large Cap.  Andra steget är att ranka bolagen, te.x om bolag A har högst ROIC får bolaget rank ett. Sedan sorteras bolagen på