Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

SaveLend IPO

 SaveLend IPO (7,50 kr)   SaveLend.se Bakgrund SaveLend kommer under maj månad att genomföra en IPO, erbjudandet är 6,32 miljoner aktier varav 75% tecknas utav ankarinvesterare. Det vill säga att cirka 1,58 miljoner aktier är möjliga att tecknas utav oss småsparare, totalt avser bolaget att ta in 47,4 MSEK i kapital detta före avdrag för emissionskostnader. Kostnaden för emissionen förväntas uppgå till 4,4 MSEK.. Bolaget har 40 498 TSEK i eget kapital samt tillförandet utav emissionen innebär att kassan  landar på cirka 83 MSEK. Motiv till erbjudandet SaveLend motiverar erbjudandet genom att exekvera bolagets tillväxtstrategi genom en accelererade expansion på befintliga och nya marknader, bolaget vill utöka marknadsföringsinsatser samt förbättra kapitalstrukturen och återbetalning utav konvertibla skuldebrev samt investera i den operativa verksamheten. De konvertibla lånen uppgår till 200 konvertibler om 50 TSEK, som löper med en årlig ränta om 10% konvertering kan påkallas till och m

Storytel Analys

Analys utav Storytel Etablerade i åtta länder Tillväxt i globala ljudboksmarknaden Under det kommande decenniet förväntar sig Storytel att den globala ljudboksmarknaden kommer att växa med cirka 15% årligen - från 40 miljarder kronor till 200 miljarder kronor - och att Storytel kommer att ha en tvåsiffrig global marknadsandel. 2020 Q2 uppgick antalet betalande abonnenter till 1,250,000. Det långsiktiga målet fram till 2023, som presenterades på Storytels Kapitalmarknadsdag i Stockholm den 14 januari, är att bibehålla en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) för abonnentstocken på 40%, och visa fyra miljoner betalande abonnenter och når en intäktsnivå för streamingen på omkring 5 miljarder kronor under 2023. Ekonomisk tillväxt I detta urklippet ser vi att Storytel ökar omsättningen & share holder equity. Vi ser även att företaget inte är lönsamma. På en femårs period har företaget ökat omsättningen med 67% i snitt. Share Holder Equity har ökat med 83% i snitt de senaste 5 åren.

Analys av Balco

Analys utav Balco Företagsnamn Balco har ett väldigt tråkigt namn och låter inte särskilt intressant. Detta tycker jag är perfekt, då kvalificerar sig bolaget till Lynch´s teorier om ett "Boring Company". Se sida 130 i One up on Wall Street. Marknaden Balco utför byggprojekt på ROT marknaden. Deras kunder är privata fastighetsbolag, Bostadsföreningar mfl. Hela marknaden omsätter 30 miljarder/år. Balco äger CA 20% utav marknaden i norden. Marknaden för renovering utav balkonger växer om 3,5%/år. Konkurrenter Marknaden är oerhört fragmenterade, CA 50% utav marknaden ägs utav små aktörer. Några utav de stora konkurrenterna är Solar Lux (Tysk konkurrent), & Lumo. Dock så utför Lumo enbart inglasningar. Vad utmärker Balco? Balco erbjuder en innovativ renoveringslösning som är hållbar ekonomisk och miljömässigt. En traditionell betongrenovering utav balkonger håller i CA 15 år och kan max göras 2 gånger. Efter detta måste den rivas. Balco metoden håller i 90 år och sänker e

Stillfront

$SF Analys Stillfront Stillfront är en free to play leverantör. Två kännetecken för företaget är lojala kunder & lång livscykel på spelen. Stillfront har runt 40 spel, de kan delas in i 3 kategorier. (12st) Strategi, (17st)simulering och RPG & Action (7st). Jag har personligen bara spelat Managerzone av deras spel. Min lillebror har spelat fler av deras spel och uppskattar dem starkt.   Appstore Call of War 4,5/5 stjärnor, 159 betyg. Big Farm 4,6/5 stjärnor, 644 betyg. Siege World War II 4,5/5 stjärnor 206 betyg. Ovan är ett slumpmässigt urval av olika spel som de erbjuder. Onekligen verkar de vara väldigt populära och uppskattade.   Inkomstmodellen är att spelen är "gratis" att starta men kostar allt eftersom du börjar spela. Du kan köpa till olika funktioner alt reklam. Huvudmarknaderna är USA, Tyskland, Frankrike & UK. SF har 1,4 miljoner dagliga användare. SF avser att växa genom noggranna utvalda förvärv och organisktillväxt. Jag har ej hittat några siffro